Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ. " Μία ήμερα ό Άγιος εμφανίσθηκε στο κελί της ώς γέρων ασκητής, με τό Αγγελικό Σχήμα καί με ένα «ντουρβά» στον ώμο του. "

'Η πνευματική μας Μητέρα είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια καί στον όσιο Έφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο των δακρύων, καί τακτικώς μελετούσε καί εντρυφούσε στα Ασκητικά ’Έργα του. Μία ήμερα ό Άγιος εμφανίσθηκε στο κελί της ώς γέρων ασκητής, με τό Αγγελικό Σχήμα καί με ένα «ντουρβά» στον ώμο του. Συστήθηκε καί την κάλεσε πλησίον του, την ευλόγησε, την σπάσθηκε στήν κεφαλή καί εξαφανίσθηκε- αμέσως μετά αισθάνθηκε τον εαυτό της σάν μικρό παιδάκι καί ένοιωσε μία ευλογημένη θερμότητα στο πρόσωπό της. Ή χαρά πού της άφησε κράτησε γιά ημέρες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: