Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ. " «Βοήθησέ με, Γερόντισσα, καίγομαι!». Πολιτευόμενη ησυχαστικώς καί ασκούσα αδιαλείπτως την «ευχή», ή Γερόντισσα Μακρίνα προσευχόταν γιά όλους τούς ανθρώπους και ιδιαιτέρως γιά όσους είχε γνωρίσει εν όσο ζούσε στον κόσμο. Με πολύ πόνο ευχόταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι όποιοι δεν είχαν έξομολογηθή, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα. Μία τέτοια περίπτωση, γιά την οποία παρακαλούσε καί άλλους ανθρώπους να προσεύχωνται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, ήταν ή Γλυκερία, μία γνωστή της από τά νεανικά της χρόνια. Ή Γλυκερία στήν Κατοχή δεν άντεξε την πείνα καί γιά να επιβίωση άρχισε να κάνη στήν ζωή της παραχωρήσεις μέχρι πού κατέληξε στήν αμαρτία.


Ή Γερόντισσα μέ πολλή θλίψι διερωτάτο σε τί κατάσταση ευρίσκεται ή ψυχή της Γλυκερίας, ή οποία είχε κοιμηθώ. Ένα βράδυ, ύστερα από έντονη προσευχή, είδε ένα πύρινο ποταμό καί στο μέσο του πάνω σε μία σχεδία διέκρινε την Γλυκερία, πού φώναζε προς την Γερόντισσα εκλιπαρώντας την γιά προσευχή καί βοήθεια: «Βοήθησέ με, Γερόντισσα, καίγομαι!». Αυτή ή εικόνα της Κολάσεως καί οι απεγνωσμένες κραυγές της Γλυκερίας δεν έφυγαν ποτέ από τον νου της Γερόντισσας καί ή προσευχή της γινόταν μέ πολύ πόνο ψυχής καί συντριβή γιά την ανάπαυση ανθρώπων, πού  έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ανεξομολόγητοι καί ατακτοποίητοι ενώπιων τού Θεού.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: