Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΑΚΚΑΣ


Μια πολύ όμορφη επιστολή δη­μοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «Ε­στία» της 16ης Ιανουαρίου 2009.
Ό συντάκτης της Αντώνης Ν. Βένετης αναφέρεται στην Ευπατορία της Κριμαίας, πόλη τώρα της Ουκρανίας, πού, όπως θα έλεγε ο Αλεξανδρινός, είναι «παλαιόθεν Έλληνίς», κτισμένη στην Ελληνι­στική περίοδο.
Ό συντάκτης της γράφει «στους χρόνους των Τσάρων ήταν φιλόξε­νο καταφύγιο των Ελλήνων της Μ. Ασίας, πού εδιώκοντο από τους Τούρκους, Στις αρχές του 20ου αιώνα ο ελληνικός πληθυσμός της Κριμαίας ήκμαζε και ευημερούσε. Ή Εύπατορία, μια επαρχιακή πόλη, είχε δύο χιλιάδες Έλληνες, εκκλη­σία και Ελληνικό σχολείο.
Ύστερα ήλθαν οι Μπολσεβίκοι, χειρότεροι κι από τους Τούρκους. Αρχίζει ένας ανελέητος διωγμός του ελληνικού στοιχείου. Με την ολοκληρωτική κυριαρχία του Σταλινισμού, οι αυθαιρεσίες, οι πιέ­σεις και οι διώξεις των Ελλήνων κορυφώθηκαν. Θεωρούνται πολί­τες τρίτης κατηγορίας και εκτοπίζονται ομαδικά στις στέπες της Σιβηρίας. Ό τελευταίος ομαδικός διωγμός το 1944 εκμηδένισε τον Ελληνικό πληθυσμό της Ευπατορίας. Μεταφέρονται συλλήβδην στις παγωμένες εκτάσεις του Ουζμπεκιστάν. Μεταξύ αυτών και ή οικογένεια του Γεωργίου Σακκά, με τα δύο ανήλικα παιδιά του, τον Τιμόθεο και τον Κυριάκο, ηλικίας δύο ετών. Κατορθώνουν, κατ' εξαίρεση, να επανέλθουν στην Ελλάδα το 1948. Ό αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Σακκάς ήταν επί 40 χρό­νια ο ιερατικός προϊστάμενος στην Ρωσική Εκκλησία της οδού Φιλελλήνων, στην Αθήνα.
Συνταξιοδοτήθηκε προ διετίας. Το μόνο πού θυμίζει πια Ελλάδα στη μακρινή Ευπατορίας είναι τα νεοκλασικά σπίτια των Ελλήνων εμπόρων και αστών».
Σημείωσης «Ορθόδοξου Τύπου»:
οι Έλληνες όπου πήγαν έγιναν συνώνυμο της πνευματικής προ­όδου, των γραμμάτων, των τεχ­νών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. οι αρχαίοι μας πρόγο­νοι έλεγαν ότι ή μεγαλύτερη κλη­ρονομιά, πού μπορεί να αφήσει κάποιος είναι ή αγαθή του μνήμη. Όπου πήγαν οι προγονοί μας μέ­χρι και οι τελευταίες γενιές μετα­ναστών, άφησαν όντως μνήμη α­γαθή. Μνήμη αγαθή άφησαν, διότι ήσαν στολισμένοι με αρετές, πού απόκτησαν με την φιλοπονία τους, την εργατικότητα τους, την ακρά­δαντη Πίστη τους στον Τριαδικό Θεό, την αγάπη τους για προκοπή και ό,τι όμορφο και ευλογημένο.
Ό αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Σακκάς δεν υπήρξε μόνο προϊστά­μενος επί 40 χρόνια της Ρωσικής Εκκλησίας Αθηνών, την οποία και με εκλεκτούς συνεργάτες - επι­τρόπους του Ναού ανακαίνισε και μερίμνησε για το ευπαρουσίαστο των αρχαιολογικών ευρημάτων, πού κρύβει στα σπλάχνα της.
Ό αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Σακ­κάς είναι από το 1980 ηγούμενος της Ί. Μ. Παρακλήτου (Ωρωπού) με τις θαυμάσιες —και σε μεγάλο αριθμό— εκδόσεις και τα ωφελιμό­τατα πνευματικού περιεχομένου φυλλάδια, τα όποια έχουν οικοδο­μήσει και στερεώσει πνευματικά εκατομμύρια πιστών σε Ελλάδα, Ρωσία, Γεωργία, Πολωνία, Ουκρα­νία και πολλές άλλες χώρες.
Επιπλέον, ο ανωτέρω είναι πρό­εδρος του Δ.Σ. του Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Ή Αγία Τριάς», στην οποίο ανήκει το Ρω­σικό Γηροκομείο Άργυρουπόλεως Αττικής. Μπροστά στην ομορφιά των έργων και την θεοφιλή διακο­νία του ανωτέρω, εμείς, αντί σχο­λίου, σεμνυνόμεθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: