Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ


ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ.ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΙΚΤΕΙ ΠΑΡΘΕΝΟΣ.


Σπήλαιον ευτρεπίζου, η Αμνάς γάρ ήκει, έμβρυον φέρουσα Χριστόν, Φάτνη δέ υποδέχου, τόν τώ λόγω λύσαντα τής αλόγου πράξεως, ημάς τούς γηγενείς, Ποιμένες αγραυλούντες, μαρτυρείτε θαύμα τό φρικτόν, καί Μάγοι εκ Περσίδος, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν, τώ Βασιλεί προσάξατε, ότι ώφθη Κύριος εκ Παρθένου Μητρός, όνπερ καί κύψασα, δουλικώς η Μήτηρ προσεκύνησε, καί προσεφθέγξατο τώ εν αγκάλαις αυτής, Πώς ενεσπάρης μοι, ή πώς μοι ενεφύης, ο λυτρωτής μου καί Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: