Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

ΑΘΩΝΙΚΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣΑΘΩΝΙΚΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ 

Ἰλαρόφωτο ,κατανυκτικὸ καὶ ἥσυχο μῆνα,απείραστο,ασκανδάλιστο,ατάραχο ,ακλυδώνιστό καὶ γεμᾶτο αἰωνιότητα νὰ ἔχουν ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ. 

Ἡ ζωὴ αὐτὴ ποὺ ζουμε μοιάζει μὲ ἕναν πίνακα. 
Στὴν γῆ αὐτὴ γίνονται τὰ σκιτσα καὶ στὴν αἰωνιότητα,δηλαδή στὸν πραγματικὸ κόσμο τῶν αἰτιων καὶ τῶν σκοπῶν ,θὰ μποῦν καὶ τὰ χρώματα. 

Μέχρι τότε οὐδεὶς μπορεῖ νὰ κρίνει μία ζωγραφιά.

Πατήρ Διονύσιος Ταμπακης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: