Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου. Συναξάριον τοῦ Μηναίου. Τῇ Κʹ(20ῃ) τοῦ μηνὸς Μαΐου,Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.
Συναξάριον τοῦ Μηναίου.
Τῇ Κʹ(20ῃ) τοῦ μηνὸς Μαΐου, μνήμη τῶν ἁγίων Ζαβουλώνος καὶ Σωσσάνης (4ο αἰών), γονέων τῆς ἁγίας Νίνας τῆς Ἱσαποστόλου (4ο αἰών), καὶ συγγενῶν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Μνήμη τῆς Ἁγίας Ἱσαποστόλου Λυδίας τῆς Φιλιππησίας τῆς πορφυροπώλιδος (1ο αἰών)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Πλατίλλα τῆς Ῥωμαίας (67), μητρὸς τῆς Ἁγίας Δομιτίλλης καὶ μαθήτρια Ἀπ. Πέτρου
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θαλλελαίου τοῦ Ἀναργύρου, καὶ τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀστερίου, τῶν βασανιστῶν τοῦ Ἁγίου Θαλλελαίου (284) 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀσκλᾶ ἐκ τῆς Θηβαΐδος τῆς Αἰγύπτου ὅστις, ἐν ποταμῷ ῥιφθεὶς τελειοῦται(287).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βαυδελίου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Ἱλαρίου, ἐπισκόπου Τουλούζης (4ο αἰών).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Ἀναστασίου, ἐπισκόπου Βρεσκίας τῆς Λομβαρδίας τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.(610).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων, τῶν ἐν Μεμέλᾳ τῆς Ἱερουσαλήμ ἀθλησάντων ὑπὸ τῶν Περσῶν ἐν ἔτει 614.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Οὐτρίλλου, ἐπισκόπου Μπουργκὲς τῆς Γαλλίας (624).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Θαλασσίου, τοῦ Μυροβλύτου τοῦ ἐκ Λιβύης (648).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Μάρκου, τοῦ ᾿Ερημίτου (5ο αἰών).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Θεοδώρου, ἐπισκόπου Παβίας τῆς ᾿Ιταλίας τοῦ Ὁμολογητοῦ (778).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἠμῶν Ἰωάννου, Ἰωσήφ καὶ Νικήτα, κτιτόρων τῆς Νέας Μονῆς τῆς Χίου (1050).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνακομιδὴ καὶ μετακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου (1087) τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ (330), ἐκ Μύρων τῆς Λυκίας εἰς τὴν Βάρην (Μπάρι) τῆς Ἰταλίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Τιμοθέου, ἠγεμόνος τοῦ Πσκώφ (1299)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἑορτάζομεν τὴν ἀνακομιδὴν τῶν ἱερῶν λειψάνων (1431) τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Ἀλεξίου τοῦ Θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Μόσχας καὶ πασῶν Ῥωσσιῶν (1378)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Στεφάνου τῆς Μονῆς Πιπέρσκι Μαυροβουνίου τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ Σέρβου (1697)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ Ἅγιοι νεο-ἱερομάρτυρες καὶ ὁμολογητές: Μάρκος Ντάννικ, Κωνσταντῖνoς Ζελένιν, Κωνσταντῖνoς Kravchenok, Παύλος Λεμπέντεφ, Ἀρκάδιος Μασκόφ, Κύριλλος Μογιλα, Ἰβὰν Ναζάροφ, Μιχαήλ Οκόλοβιτς, Πάμβω (Λεντκόφσκι ), Πολυξένια (Shikhaleeva), Μπόρις Ραζντάεφ (Ροζντάεφ), Βλαντιμίρ Ρουντένκο, Παύλος Στεπάνοφ, Ἰβὰν Οὐσπένσκι, Ἀλέξανδρος Σικίν ἐν πολλαῖς βασάνοις, φυλακαῖς καὶ διωγμοῖς ὑπὸ τῶν ἀθέων μπολσεβίκων τελειωθέντες ἐν Ῥωσίᾳ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κοίμησις τῆς ὁσίας γεροντίσσης Γαλακτίας ἐκ Κρήτης (2021)


Δεν υπάρχουν σχόλια: