Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.13. "- Γέροντα, τά πάθη μου με θλίβουν πάρα πολύ..."

-Γέροντα, όταν βλέπω πόση δύναμη έχουν τά πάθη μέσα μου, φοβάμαι. -Να μην φοβάσαι, και να μην απογοητεύεσαι. Θα αγωνίζεσαι, κι όταν έρχεται ό οποιοσδήποτε λογισμός θα τού λες: «Καλώς 'τόνε, από κει, πού ήρθες πήγαινε και ξεφορτώσου με». Κι όταν πέφτεις, θα λες στο διάβολο, πού σου φέρνει την απογοήτευση: «Μ' έριξες και μού 'σπασες τά γόνατα, αλλά ο Χριστός μου, θα μού τά επιδέσει και θα σηκωθώ πάλι». Ουδείς έσώθη άκόπως κι ούδείς ήγίασε άκόπως


Οι Άγιοι αγωνίστηκαν. Οι Μάρτυρες με βασανιστήρια, μ' έκκοπές μελών, με στρεβλώσεις, έχυσαν το αίμα τους! Οι Όσιοι μες στα σπήλαια και στις οπές της γης, με νηστείες, μ' αγρυπνίες, ασθένειες! Κι όλοι οι Άγιοι! Και σένα αυτά είναι ό αγώνας σου. Να παρακολουθείς τη ζωή μου, ν' αντλείς διδάγματα. Βλέπεις, εγώ δεν έχω δάκρυα ανοίας, ούτε έχυσα ιδρώτα για την δόξα τού Θεού, και γι' αυτό τά χύνω τώρα μ' άλλο τρόπο (εννοούσε την αφαίρεση υγρών με παρακέντηση). Γέροντα, είναι αμαρτία, πού φοβάμαι μην πεθάνετε;


-Να χαίρεσαι πρέπει! Γιατί θα λυτρωθώ από τά βάσανα αυτά. Αν με παραλάβει ό Χριστός, θα πρέπει να χαίρεσαι. Χαρά και σέ μένα και σέ σάς, αν βρω παρρησία... Μα, πώς θα βρω παρρησία εγώ ό κακομοίρης;


- Γέροντα, τά πάθη μου με θλίβουν πάρα πολύ...-Αυτή ή θλίψις σέ καθαρίζει. Όλες οι θλίψεις, απ' όπου κι εάν έρχονται, ή από ανθρώπους, ή από ασθένειες, ή από τά πάθη μας, ή οι πειρασμοί, καθαρίζουν. Μή φοβάσαι. «Μείζων έστίν ό εν ημίν ή ό εν τω κόσμω». Μεγαλύτερος είναι Εκείνος, πού είναι μέσα μας, από όλα. Κι από πάθη, κι από πλούτη, και δόξα και χρήματα και κτήματα, κι από τον κόσμο όλο κι από 'κεϊνον, πού είναι στον κόσμο, τον κοσμοκράτορα, μεγαλύτερος είναι  Εκείνος· από την καρδιά τού Ληστού και φονιά Μωυσή θα αναδείξει το Λαμπρό και θεοφόρο Αββά Μωυσή! Και την Μαρία την Αιγύπτια θα τη ανεβάσει εις τά ύψη της καθαρότητος και παρθενίας, και θα την κάνει  ανώτερη από τις Όσιες παρθένες, πού ήγίασαν, αυτήν την πρώην πόρνη κι  ακάθαρτη! Μη φοβάσαι Λοιπόν. Κι όταν, αργότερα, θα έρχεται ό λογισμός και θα σού ψιθυρίζει: « Ά! μα είσαι σπουδαία, κατάφερες αυτό, επέτυχες εκείνο», όταν θα επιτυχής τίποτε, θα τού Λες τότε αμέσως

«Πάσα δόσις άγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθέν έστι καταβαίνον έκ τού Πατρός τών Φώτων»


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ. Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: