Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ (20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) Ό λόγος του περί καθολικής Εκκλησίας

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ (20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)
Ό λόγος του περί καθολικής Εκκλησίας1.      Σήμερα, αδελφοί μου χριστιανοί, ή άγια μας Εκκλησία εορτάζει τόν άγιο Ιγνάτιο τον «θεοφόρο», πού έχει πολύ υψηλή καί ωραία θεολογία. 'Ο ίδιος αρεσκόταν να ονομάζεται «θεοφόρος», γιατί τό ένιωθε δυνατά ότι είχε μέσα του τόν Χριστό. Στον αυτοκράτορα Τραϊανό, πού τόν ρώτησε «ποιος είναι θεοφόρος;», ό άγιος απάντησε: «Ό Χριστόν έχων έν στέρνοις»! Καί αυτό, χριστιανοί μου, ισχύει γιά κάθε άγιο. Όλοι οι άγιοί μας είναι θεοφόροι καί όλοι οι χριστιανοί γίνονται θεοφόροι μέ την Θεία Κοινωνία πού λαμβάνουν.
2.      Ναι! Ό άγιος Ιγνάτιος μάς λέγει στις επιστολές του ότι οι χριστιανοί με την Θεία Κοινωνία γίνονται «θεοφόροι», γιατί κοινωνούν τόν Θεό. Καί μάς λέγει ακόμη ό άγιος ότι μέ την Θεία Κοινωνία γινόμαστε «ναοφόροι». Δηλαδή γινόμαστε ναός. «Ναός» σημαίνει κατοικία, τού
Θεού κατοικία. Γιατί στον Ναό όπως σ αυτούς
ό Ιησούς Χριστός είναι καί σωματικά παρών, επειδή πάνω στήν άγια Τράπεζά Του είναι τό Σώμα Του καί τό Αίμα Του. Αυτό λοιπόν τό Σώμα καί τό Αίμα τού Χριστού τό λαμβάνουμε μέ την Θεία Κοινωνία καί γι’ αυτό γινόμαστε «ναοφόροι», λέγει ό άγιος Ιγνάτιος. - Αυτοί πάλι πού κοινωνούν μέ πίστη καί καθαρότητα τά Άχραντα Μυστήρια γίνονται καί «χριστοφόροι», λέγει ό άγιος Ιγνάτιος. Λέγονται έτσι γιατί παίρνουν μέσα τους τόν Χριστό. «Έν-χρίστωση» λέγεται αυτό, χριστιανοί μου. «Μέσα μας», δηλαδή, έχουμε τόν Χριστό μέ την Θεία Κοινωνία καί όχι απλά δίπλα μας ή πάνω μας!Αλλά αν ζούμε πραγματικά την «έν-χρίστωση», τό να έχουμε δηλαδή μέσα 
μας τόν Χριστό, αυτό πρέπει να μάς κάνει να θέλουμε να μιμούμεθα καί την ζωή τού Χριστού. Ό άγιος Ιγνάτιος πού ήθελαν να τόν εμποδίσουν να μη μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, αυτός τούς έλεγε να μην τού κάνουν τέτοιο κακό, γιατί θέλει να είναι μιμητής τού πάθους τού Χριστού. Καί σε όλους μας λέγει «Μιμητέ του Κυρίου σπουδάζωμεν είναι».


3.      Επίσης ωραία είναι αυτά πού λέγει ό άγιος Ιγνάτιος γιά την Εκκλησία.
(α') Ό άγιος είναι ό πρώτος Πατέρας πού λέγει καθαρά τό τί είναι Εκκλησία. Εκκλησία, λέγει, ό άγιος Ιγνάτιος είναι ή άγια Τράπεζα. «Τό Θυσιαστήριον», λέγει έπί λέξει. Δηλαδή, Εκκλησία είναι αυτό πού γίνεται πάνω στήν άγια Τράπεζα, πάνω στό ιερό Θυσιαστήριο. Καί πάνω στήν άγια Τράπεζα τελείται ή Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι Εκκλησία, αδελφοί μου χριστιανοί. Ώστε, μόνο αυτός πού γεύεται την Θεία Λειτουργία με τον γλυκό της Καρπό, την Θεία Κοινωνία, μόνον αυτός νοεί τό τί είναι Εκκλησία. Μέ την Θεία Κοινωνία έχουμε μία  μυστική ένωση καί μέ τόν Θεό . καί μεταξύ μας. Αυτή ή ένωση είναι Εκκλησία. Την ένωση όμως αυτή δεν μπορούμε να  την έχουμε μέ τούς παπικούς, γιατί μέ αυτούς δεν μπορούμε  να τελέσουμε μαζί την Θεία Λειτουργία. Αφού λοιπόν κατά τόν άγιο Ιγνάτιο τόν θεοφόρο Εκκλησία είναι ή Θεία Λειτουργία («τό Θυσιαστήριον») καί αφού μέ τούς παπικούς δεν μπορούμε να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία, γιατί αποκόπηκαν από την Ορθόδοξη πίστη, άρα οι παπικοί δεν είναι Εκκλησία. Είναι πολύ λογικό συμπέρασμα αυτό.(β') Επίσης ό άγιος Ιγνάτιος είναι ό πρώτος πατέρας πού ονομάζει την Εκκλησία «καθολική». Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος καί αγραμματοσύνη είναι
να λέμε τούς παπικούς «Καθολική Εκκλησία». «Καθολική Εκκλησία» είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Έτσι λέμε κάθε φορά στο «Πιστεύω» μας. «Εις μίαν άγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν Εκκλησίαν», ομολογούμε. Λέγεται δέ «καθολική» ή Εκκλησία μας, διότι είναι πλήρης, είναι ολόκληρη καί όχι ένα κομμάτι («κλάδος») από την όλη Εκκλησία. Ή Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει όλη την αλήθεια καί δεν της λείπει τίποτε. Ώς «Καθολική» ή Εκκλησία μας σημαίνει ότι είναι Οικουμενική. Καί ό Πατριάρχης των Ορθοδόξων λέγεται «Οικουμενικός». Σ’ αυτήν την Καθολική - Οικουμενική Εκκλησία ανήκαν κάποτε καί οι παπικοί ώς Ορθόδοξοι. Αλλά έπεσαν σε αιρέσεις καί αναθεματίστηκαν γιά τις αιρέσεις τους αυτές. Ή αποκοπή αυτή των Καθολικών δεν σημαίνει, καθόλου μα καθόλου δεν σημαίνει, ότι έπαυσε ή Εκκλησία μας να είναι Καθολική καί Οικουμενική. Αρκεί
μόνο Αυτή να διατηρεί την «καθόλου», την όλη πίστη, καί ας είναι ολίγοι μόνο όσοι κρατούν την πίστη αυτή. Αυτό μάς λέγει ή ιστορία της Εκκλησίας μας, αυτό μάς λέει ή επιστήμη της ορθόδοξης έκκλησιολογίας. Όποιος τώρα λέγει καί πράττει διαφορετικά από αυτό, δεν έρχεται μόνο ένάντιος προς τόν άγιο Ιγνάτιο καί όλους τους άγιους πατέρες, άλλά αποδεικνύεται καί ώς μη επιστήμονας.


4.      Χριστιανοί μου, ας κρατήσουμε την πίστη μας ακεραία καί «καθολική», όπως μάς την παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες. Στήν πλάνη των αιρετικών ό άγιος Ιγνάτιος μάς λέει να κλείνουμε τά αυτιά μας. Επί λέξει μάς λέει στήν προς Τραλλιανούς έπιστολή του: «Κωφώθητε»
Καλά Χριστούγεννα!
Μέ πολλές εύχές,
Ό Μητροπολίτης
Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως
Ιερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: