Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Ό άγιος ιερομάρτυς Αλέξανδρος, επίσκοπος Κομάνων. ( Ο ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ)
Ό άγιος ιερομάρτυς Αλέξανδρος, επίσκοπος Κομάνων


Ό Αλέξανδρος ήταν ένας απλός καρβουνιάρης στην πόλη των Κομάνων, κοντά στη Νεοκαισάρεια. Όταν απεβίωσε ό επίσκοπος των Κομάνων, έκλήθη ό άγιος Γρηγόριος ό Θαυματουργός, επίσκοπος Νεοκαισαρείας (17 Νοεμβρίου) να προεδρεύσει σέ σύνοδο για την εκλογή νέου έπισκόπου. Ήταν μια κληρικολαϊκή συνέλευση. Εντούτοις οι εκλέκτορες βρέθηκαν σέ άδυναμία να εκλέξουν όμοφώνως κάποιο πρόσωπο. Στην άξιολόγηση τού κατάλληλου υποψηφίου, έδιναν πρωτίστως σημασία στα εξωτερικά γνωρίσματα: την κοινωνική επιφάνεια και συμπεριφορά. Απεναντίας, ό άγιος Γρηγόριος υποστήριξε ότι θά έπρεπε νά προσέχουν όχι τόσο τά εξωτερικά, όσο τά πνευματικά χαρίσματα και ικανότητες.
Ξαφνικά ορισμένοι άπό τούς παρισταμένους φώναξαν: «έ', τότε θά έπρεπε να εκλέξουμε τον Αλέξανδρο, τον καρβουνιάρη γιά επίσκοπο μας!» Πολλοί ξέσπασαν σε γέλια. Όμως ό άγιος Γρηγόριος ρώτησε: 


«Ποιος είναι αύτός ό Αλέξανδρος;» Σκεπτόμενος ότι το όνομα αυτό δεν είχε ακουστεί τυχαία στη Σύνοδο, αλλά ήταν από την Πρόνοια του Θεού, έδωσε εντολή να φέρουν τον Αλέξανδρο ένώπιον της συνελεύσεως. Πράγματι, εμφανίστηκε ένας καρβουνιάρης όλος μαυρισμένος από την καπνιά και ρακένδυτος. Ή παρουσία του προκάλεσε γενική θυμηδία στους παρισταμένους. Παρ’ όλα αύτά, ό Γρηγόριος τον πήρε παράμερα καί του ζήτησε να υποσχεθεί ότι θά έλεγε την αλήθεια γιά τον εαυτό του.Ό Αλέξανδρος ομολόγησε ότι ήταν Έλληνας φιλόσοφος καί κάποτε άπολάμβανε μεγάλων τιμών καί υψηλού κύρους στην κοινωνία. Ωστόσο, από τη στιγμή πού διάβασε καί κατανόησε την Άγια Γραφή, άπέρριψε όλη την προηγούμενη γνώση, ταπεινώθηκε και έγινε ένας διά Χριστόν σαλός. Μόλις το ακούσε ό Γρηγόριος διέταξε να λουσθεί ό Αλέξανδρος και να ενδυθεί με νέα ενδύματα. 'Ύστερα τον έφερε στην αίθουσα τής συνελεύσεως, γιά να εξεταστεί άν κατανοούσε το ιερό κείμενο τής Άγιας Γραφής. Πράγματι, όλοι οι παριστάμενοι εξεπλάγησαν με τη σοφία και τον χαριτόβρυτο λόγο του Αλεξάνδρου, δυσκολευόμενοι να άναγνωρίσουν ότι ό σοφός αυτός άνθρωπος ήταν ό ίδιος εκείνος σιωπηλός καρβουνιάρης. Όμόφωνη ήταν ή άπόφαση γιά την εκλογή του ως επισκόπου. Με την άγιότητά του, τη σοφία και την καλοσύνη πού τον διέκριναν, κέρδισε την αγάπη του ποιμνίου του. Ό Αλέξανδρος άξιώθηκε να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού, την περίοδο βασιλείας του Διοκλητιανού.Οι  άνθρωποι κοιτάξουν τα ενδύματα και την όψη,  αλλά ό Θεός βλέπει την ψυχή, και την καρδιά.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: