Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Q: Matthew 5:41 says, "...and if anyone forces you to go one mile, go with him two miles." Can you explain what this means?


A: During the time of Roman occupation, soldiers were permitted to compel any passersby to carry their armor and belongings for up to one mile. Although a welcome perk for the soldier, it was nonetheless demoralizing to the Jews who considered it a type of degradation. To remedy the situation, Christ offers up a simple solution: if forced to go one mile, joyfully go two! Therefore, by offering to go the proverbial extra mile, Jewish character is restored as they diminish Rome's dominance.

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: