Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Q: What does ICXC stand for?

Q: What does ICXC stand for?

A: ICXC is a traditional abbreviation or Christogram (Christian monogram) for Jesus Christ in the Eastern Orthodox Church. It combines the first and last letters of Jesus' name in Greek, Iusus Christos. These initials are often paired with, or written above, the letters NIKA, which signifies "victory" or "is victorious;" hence the phrase, "Jesus Christ conquers all!"

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: