Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

+ Il 29 di questo stesso mese, memoria della recisione della preziosa testa del santo e glorioso profeta, precursore e battista Giovanni. + Τῇ Κθ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

+ Il 29 di questo stesso mese, memoria della recisione della preziosa testa del santo e glorioso profeta, precursore e battista Giovanni.
+ Τῇ Κθ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

~ San giovanni battista, cripta di San Giovanni in monterrone, Matera. (1290).

~Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομμος. Τοιχογραφία από την κρύπτη του Αγίου Ιωάννη στην Ματέρα. (1290).

"Coroniamo con inni di lode colui che è stato riconosciuto il piú grande tra i profeti ed è divenuto l’eletto fra gli apostoli, il precursore della grazia: per la Legge di Dio infatti egli ha avuto recisa la testa."

Δεν υπάρχουν σχόλια: