Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

The Venerable Martyr Elizabeth: The Mystery of Witnessing to Christ Unto Blood. Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ


The Venerable Martyr Elizabeth: The Mystery of Witnessing to Christ Unto Blood
Olga Shulcheva-Jarman | 01 November 2014
“I did not accept this as a cross, but as a path full of light that was shown to me by the Lord following Sergei’s death, and the pursuit of which had already appeared in my soul many, many years before. I do not know when – but it seems that from my very childhood I very much wanted to help the suffering, above all those suffering in soul… Oh, this is not a new feeling, it has always lived in me; the Lord was so merciful to me.” – Grand Duchess Elizabeth Feodorovna.....
Was the Grand Duchess Elizabeth, the founder of the Martha-Mary Convent a nun? A careful examination of the documents carried out by Lubov Karpycheva indicates that she was not. She wanted to accept monasticism, wanted to go into reclusion, leaving her labors to another superior. But she did not go into reclusion – where, in bloodless monastic labor, monastics strive to fulfill the witness of the ancient martyrs – but rather followed the path of secret witness for Christ unto blood.
http://www.pravmir.com/venerable-martyr-elizabeth-mystery-witnessing-christ-unto-blood/

Δεν υπάρχουν σχόλια: