Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

“I am with you always, even to the end of the age”


“I am with you always, even to the end of the age” - Christ is always with us and He never leaves us.

In this vast universe, God found time for us…

For our love, He came as a human being,

Even the very hairs of our head are all numbered.

For our love, He endured death.

Therefore, we don’t have the moral right to be ungrateful, we don't have the right to respond to this boundless love with ungratefulness…

We must constantly have the thirst of meeting and having a relationship with Him. 

Archpriest Theodore Gignadze

Δεν υπάρχουν σχόλια: