Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Ξυπνήστε τό πρωί...

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

"...Ξυπνῆστε τό πρωΐ, νά δεῖτε τό βασιλιά ἥλιο νά βγαίνει
ὁλοπόρφυρος ἀπ᾿ τό πέλαγος. Ὅταν σᾶς ἐνθουσιάζει ἕνα
ὡραῖο τοπίο, ἕνα ἐκκλησάκι, κάτι ὡραῖο, νά μή μένετε 
ἐκεῖ, νά πηγαίνετε πέραν αὐτοῦ, νά προχωρεῖτε σέ
δοξολογία γιά ὅλα τά ὡραῖα, γιά νά ζεῖτε τόν μόνον Ὡραῖον…"

Δεν υπάρχουν σχόλια: