Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Archimandrite Victor Mamontov

To do a good deed is not only to help another financially. Let it be just a smile. After all, a smile is a sign of peace. And we do not have enough time today even to look at each other. Therefore, a kind smile is a great gift. Sympathy is a priceless gift. The outstretched hand is a symbol of love. People are hungry for love. - Archimandrite Victor Mamontov

Δεν υπάρχουν σχόλια: