Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

ΕΊΧΕ ΈΝΑ ΚΑΛΌ ΛΌΓΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ.ΓΕΡΩΝ ΙΩΑΚΕΊΜ ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΉΣ ΙΕΡΆΣ ΣΚΉΤΗΣ ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΊΑ ΣΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣΟ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
μᾶς φρόντιζε στοργικά, ποὺ μᾶς καθοδηγοῦσε μὲ τὸ παράδειγμά του
καὶ τὶς νουθεσίες του, «Είστε παιδιά μου», ἔλεγε, «είστε ἡ οἰκογένειά μου, ἐγὼ σᾶς γέννησα ἐν Χριστῷ καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἔχω
πολλὲς ὑποχρεώσεις ἀπέναντί σας. Θὰ δώσω λόγο στὸν Θεὸ γιὰ
τὸν καθένα σας. Γι' αὐτὸ ἐπιμένω καὶ σᾶς κουράζω ἴσως, προσπαθώντας νὰ σᾶς βοηθήσω νὰ κόψετε τὸ θέλημά σας καὶ νὰ ἀλλάξετε τρόπους καὶ συνήθειες, νὰ γίνετε καὶ νὰ γίνουμε ὅλοι καλογερικώτέροι, πνευματικώτεροι, ἀληθινοὶ μοναχοὶ καὶ κοινοβιάτες!»
Σ' ἐμᾶς, γιὰ νὰ προκαλέσει τὸ φιλότιμό μας, ἔλεγε, «εἶμαι εὐχαριστημένος γενικά, ἀλλὰ ἔχετε μπροστά σας πολλὰ σκαλοπάτια
ἀκόμη. Ἡ κλίμακα τῶν ἀρετῶν εἶναι πανύψηλη, γι' αὐτὸ σᾶς παρακααλῶ νὰ μὴν ἐπαναπαύεσθε σὲ ὅ,τι κατορθώσατε. Κάθε μέρα νὰ βάζετε ἀρχὴ καὶ νὰ ἐπιδιώκετε τὴν τελείωση, τὴν ἀπάθεια, τὴ θέωση, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴ δική μου εὐχή, ποὺ ἄλλο δὲν ἐπιθυμῶ, παρὰ νὰ σᾶς δῶ ἀγγέλους στὸν Παράδεισο». Στοὺς ξένους, ὅμως, μᾶς παρουσίαζε σὰν διαμάντια. «Οἱ πατέρες εἶναι ὅλοι καλοὶ καὶ ἐργατικοὶ καὶ ὑπάκουοι καὶ μὲ ξεκουράζουν. Ἡ καρδιά τους εἶναι μαξιλάρι, ὅπου ἀναπαύομαι. Δοξάζω τὸν Θεὸ γιὰ τὰ καλὰ παιδιὰ ποὺ μοῦ ἔδωσε». Γιὰ τὸν καθένα μας εὕρισκε νὰ πεῖ
ἕναν καλὸ λόγο. Κι ὅταν τὸν στενοχωρούσαμε, παρὰ τὴ θέλησή μας,
μᾶς ἀντιμετώπιζε μὲ ἀγάπη. Κάθε κουβέντα του καὶ κάθε συμβουλή του αὐτὸ τὸ νόημα εἶχε, νὰ μᾶς διορθώσει, νὰ μᾶς ὁλοκληρώσει
πνευματικά. «Δῶστέ μου τὴ χαρά, νὰ εἶστε πιστὰ ἀντίγραφα τοῦ Χριστοῦ», ἔλεγε, «μυρίπνοα ἄνθη στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας Μητέρας μας. Δῶστέ μου τὴ χαρὰ τῆς προόδου σας, δὲν θέλω τίποτε ἄλλο!»
Μᾶς κατηχοῦσε καὶ μᾶς κατάρτιζε κάθε μέρα. Τὸ Κοινόβιό μας ἦταν ἕνα σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ. Στὴν τράπεζα, πρωί-μεσημέρι-βράδυ,
ἀκούγαμε ὁμιλίες τοῦ Γέροντα ἀντὶ ἀναγνώσματος. Ὁμιλίες πνευματικοῦ καταρτισμοῦ ποὺ μᾶς διαφώτιζαν γιὰ μύρια θέματα καὶ μᾶς φρονημάτιζαν. Στὶς βραδινὲς συνάξεις, μετὰ τὸ ἀπόδειπνο (ὅπως ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει), διαβάζαμε ἕνα πατερικὸ κείμενο κι ἔπειτα τὸ ἀνέλυε ὁ Γέροντας κι εὕρισκε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνοίγει τὸ θησαυρὰ τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς πείρας του καὶ νὰ μᾶς προσφέρει ἀνεκτίμητο διδάγματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: