Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΠΑΣΧΑ 2011
Ivan Vladimirov (Ρωσία, 1869 - 1947)

Από την ακολουθία του όρθρου
Pierre Outin (Γαλλία, 1840-1899) Αυγά του Πάσχα
Αλέξανδρος Α. Buchkuriya (Ρωσία, 1870 - 1942) Πάσχα
Miloradovitch Sergey (1851 -1943)

Προετοιμασία για το Πάσχα 1910
Paul Ryzhenko (1970) Πάσχα στο Παρίσι
Vladimir Makovsky Ye (1846 - 1920) Πάσχα το 1914
Neringa Morgunova "Πάσχα" 2005
Πάσχα - Kudrin, Βίκτωρ 1999 Ρωσία, 1925

Δεν υπάρχουν σχόλια: