Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Ενότητα και ΑγάπηΕνότητα και Αγάπη
Νά, ἐμεῖς ἐδῶ στό μοναστήρι εἴμαστε ἑξήντα ἄνθρωποι καί ζοῦμε
σέ λίγα τετραγωνικά μέτρα εἰκοσιτέσσερεις ὧρες τό εἰκοσιτετράωρο. Ἄν ἀγωνιζόμαστε νά ἔχουμε ταπείνωσι, νά προσφέρεται ὁ ἕνας στόν ἄλλο, νά θυσιάζεται ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο, νά ἔχουμε ἀγάπη μεταξύ μας, θά ἔχουμε καί τήν ἑνότητα αὐτή πού
εἶναι δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἄν καί ἐσεῖς, οἱ προσκυνηταί, στίς οἰκογένειές σας, μέ τίς γυναῖκες σας, μέ τά παιδιά σας, ἔχετε ἕνα πνεῦμα ταπεινό, ἕνα πνεῦμα θυσίας, ἕνα πνεῦμα προσφορᾶς ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ἕνα πνεῦμα ἀγάπης, τότε τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται καί σᾶς ἑνώνει. Ὅταν ὑπάρχῃ ἕνα πνεῦμα ὑποχωρήσεως, δηλαδή ὅταν βλέπουμε ὅτι ὁ
ἄλλος εἶναι λίγο ταραγμένος, συγχυσμένος, σέ μία κατάστασι ὄχι
καλή καί ἐμεῖς λέμε «δέν πειράζει, ἄς ὑποχωρήσω ἐγώ, διότι ὁ ἄλλος ἔχει πειρασμό», τότε διευκολύνουμε το Πνεῦμα τό Ἅγιο νά μένῃ ἀνάμεσά μας καί νά μᾶς ἑνώνῃ. Ἀλλά ὅταν ἐμεῖς ἔχουμε ἐγωϊσμό, ἔχουμε πάθη, ἔχουμε τό πνεῦμα «ποιός θά ἐπιβληθῃ στόν ἄλλο» καί ὄχι «ποιός θά θυσιασθῇ καί θά ὑποχωρήσῃ στόν ἄλλο», τότε δέν θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά δεχώμεθα τό δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι ἡ μεταξύ μας ἑνότης καί ἀγάπη.
Καθηγουμένου Ιεράς Μόνής Αγίου Γρηγορίου Αγίου Ορους Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: