Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Συναξάριον τοῦ Μηναίου. Τῇ ιδʹ (14η) τοῦ μηνός Ἰουνίου.

 

 


Συναξάριον τοῦ Μηναίου.

Τῇ ιδʹ (14η) τοῦ μηνός Ἰουνίου, μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου (9ο αἰών π.Χ.)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μεθοδίου, τοῦ Ὁμολογητοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (847)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου, Ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς Κρητῶν νήσου (303)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἰουλίττης τῆς Ταβεννησίας.(δ´ αἰ.)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Κιαράνου (Ciarán), τοῦ εὐσεβοῦς, ἡγουμένου μονῆς Βελλάχης (Bellach-Duin) ἐν Ἰρλανδίᾳ. (†870)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μστισλάβου-Γεωργίου, πρίγκιπος τοῦ Νόβγκοροντ, τοῦ Ἀνδρείου (1180)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Νήφωνος, τοῦ ἐν τῷ Ἄθω ἀσκήσαντος, τοῦ Καυσοκαλυβίτου τοῦ ἐκ Λουκόβης Ἀργυροκάστρου καταγομένου (1411).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἐλισσαίου, τοῦ ἐν Σούμυ Σολοφκί τῆς Ῥωσίας ἀσκήσαντος (ιϚ´ αἰ.)

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰουστίνου (Πόποβιτς), τοῦ νέου ὁμολογητοῦ καὶ θεολόγου, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἀρχαγγέλου Τσέλιε Σερβίας, κατὰ τὸ ἔτος 1979.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν τῇ ἱερᾷ μονῆ Ντιβέεβο Ἁγίων, ἤτοι τῶν ἀσκήσει καὶ ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁσίων, διὰ Χριστὸν σαλῶν ὡς καὶ Ἐνδόξων Νεομαρτύρων: Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ (2 Ἰανουαρίου καὶ 19 Ἰουλίου (ἀνακομιδὴ τοῦ ἁγίου λειψάνου του), Ἀλεξάνδρα ἡ Ἡγουμένη (Melgunov)(13 Ἰουνίου, 1789), Μάρθα (Melyukova) (21 Αὐγούστου, 1829), Ἑλενα (Manturova) (28 Μαΐου, 1832), Πελαγία Ἰβάνοβνα (Serebrennikova), ἡ διὰ Χριστόν Σαλὴ (30 Ἰανουαρίου, 1884), Παρασκευὴ Ἰβάνοβνα, ἡ διὰ Χριστόν Σαλὴ (Πάσα τοῦ Σάρωφ) (22 Σεπτέμβρη, 1915 ), Μαρία Ἰβάνοβνα (Fedina), ἡ διὰ Χριστόν Σαλὴ (26 Αὐγούστου, 1931), οἱ Ὁσιομάρτυρες Εὐδοκία, Δαρεία, Δαρεία καὶ Μαρία τοῦ Σουβόροβο (5 Αὐγούστου, 1919), Μάρθα (Testova)(13 Ἀπριλίου, 1941), Πελαγία (Testova)(3 Νοεμβρίου, 1944), Ματρώνα (Vlasova) ( 7 Νοεμβρίου, 1963 ), οἱ Ἱερομάρτυρες ἐπίσκοπος Σεραφεὶμ (Chichagov) (11 Δεκεμβρίου, 1937), ἐπίσκοπος Σεραφεὶμ (Zvezdinsky) (26 Αὐγούστου, 1937), Ἰάκωβος (Gusev) (13 Δεκεμβρίου, 1937), Μιχαὴλ (Gusev) (20 Νοεμβρίου, 1937)

 

Στίχοι

Ἰουστῖνος ὕπνωσε Σέρβος ὁ μέγας,

Θεολόγων σύνεδρος, Ἁγίων φίλος.

Θεανθρώπῳ ἥνωται ὑπνώσας λέων Ὀρθοδοξίας.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: