Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ > 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ1.Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου Κωνσταντινουπόλεως (5ος αἰών).
2.Λουκᾶ τοῦ Νέου τοῦ Στυλίτου τοῦ ἐν Χαλκηδόνι (10ος αἰών).
3.᾿Αειθαλᾶ καὶ ᾿Ακεψεῆ μαρτύρων (7ος αἰών).
4.Μείρακος μάρτυρος τοῦ Αἰγυπτίου (7ος αἰών).
5.Βαρσαβᾶ μάρτυρος τοῦ ἐν Περσίᾳ.
6.Τερεντίου, Βικεντίου, Αἰμιλιανοῦ καὶ Βεβαίας μαρτύρων.
*
7.Βεχιανοῦ καὶ Νόμωνος μαρτύρων.
8.Λεοντίου ᾿Αχαΐας μοναχοῦ τοῦ ἐν Μονεμβασίᾳ.
9.Νίκωνος τοῦ Ξηροῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου μοναχοῦ (1101).
10.Θεοφάνους, νεοϊερομάρτυρος τοῦ ἐν Σολικὰμσκ Ρωσσίας (1918) (ΡΔ).
11.Κούκσα μεγαλοσχήμου (Βελίτσκο) τοῦ ἐν ᾿Οδησσῷ (1964) (ΡΔ).
12.Νικηφόρου Φωκᾶ εὐσεβοῦς Βασιλέως Ρωμαίων (Κρητικὸν Πανάγιον).
13.Σύναξις πάντων καὶ πασῶν τῶν ἁγίων Μαρτύρων τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Γεωργίας ἀπὸ ἱδρύσεως αὐτῆς ἕως τῶν διωγμῶν τοῦ 20ου αἰῶνος (2004).
14.Πέτρου ἀσκητοῦ καὶ ᾿Ακεψιμᾶ ἐν Περσίδι (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σ. 387).


http://www.worldsaints.org/

Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: