Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

ΝΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.Μάθετε νά σέβεστε και ν’ αγαπάτε τους ταπεινούς καί άπλούς ανθρώπους. Οί πιο ευλογημένοι της γης και οί ανώτεροι στη. Βασιλεία των Ουρανών τέτοιοι είναι. Σ’ αυτούς δέν υπάρχει υπερηφάνεια - πράγματι, ή υπερηφάνεια είναι ή επικρατούσα παραφροσύνη, πού επηρεάζει τούς πλουσίους και ισχυρούς τού κόσμου τούτου.
Οί ταπεινοί επιτελούν άριστα τό καθήκον τους στον κόσμο εντούτοις, όταν κάποιος τούς επαινέσει γι’ αύτό, θεωρούν ότι δέν τό αξίζουν- ενώ οί φίλαυτοι άνθρωποι αυτού τού κόσμου, επιζητούν επαίνους γιά όλα τά έργα τους τά όποια συνήθως γίνονται ατελώς.


Ό άγιος Αλέξανδρος ήταν ένας επιφανής φιλόσοφος- εντούτοις άφησε τά πάντα και άποστράφηκε την έπηρμένη κοινωνία και τούς επαίνους τού κόσμου και συναναστρεφόταν μέ τούς πιο άπλούς τών άνθρώπων - σάν ένας καρβουνιάρης ανάμεσα σέ άλλους όμοιους του. Αντί νά έπιζητά τις δέουσες τιμές και τά εγκώμια, εκείνος χαιρόταν πού τά παιδιά έτρεχαν ξοπίσω του, περιγελώντας τον γιά τό μαυρισμένο δέρμα του και τη ρακένδυτη έμφάνισή του.Ό Αλέξανδρος δέν ήταν ό μόνος, πού επιθυμούσε νά συναναστρέφεται τούς ταπεινούς και άπλούς. Πολλοί βασιλείς και άρχοντες, μόλις γνώριζαν τη γλυκύτητα τής χριστιανικής Πίστεως, αφαιρούσαν τά στέμματά τους και άπέφευγαν πλέον τη ματαιοδοξία τών άριστοκρατών, προτιμώντας νά συναριθμούνται μέ τούς άπλούς άνθρώπους. Μήπως και 

Αύτός  ό Κύριος, ό Βασιλεύς των Βασιλέων, δεν εμφανίστηκε στους ποιμένες και στους αλιείς; Ό άγιος Ζήνων (22 Ιουνίου) συμβουλεύει: «μην προτιμάτε νά ζείτε σε ένδοξα καταλύματα και μη συναναστρέφεστε τούς επιφανείς τού κόσμου τούτου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: