Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Δε μεταλαμβάνουν όλοι οι χριστιανοί πού έρχονται στη Θεία λειτουργία. Αλλά όλοι οι χριστιανοί που πηγαίνουν στη Θεία λειτουργία παίρνουν τη χάρη του Θεού, σύμφωνα με τα μέτρα τα πνευματικά στα όποια βρίσκονται.

Για παράδειγμα, οι Ιερατικές ευλογίες που δίνονται στους πιστούς κατά τη θεία λειτουργία είναι πολύ σημαντικές. Σε κάθε θεία λειτουργία λέγεται τέσσερις φορές για όλους τούς χριστιανούς: «Ειρήνη πάσι». Σε κάθε λειτουργία λέγονται τα λόγια: «Πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων»• σε κάθε θεία λειτουργία λέγεται το: «Ή χάρις τον Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ή αγάπη τού Θεού και Πατρός και ή κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων ημών»• σε κάθε θεία λειτουργία λέγονται τα λόγια: «Και εσταί τα ελέη τού μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών»• σε κάθε θεία λειτουργία λέγεται: «Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου» σε κάθε θεία λειτουργία λέγεται: «Ευλογία Κυρίου και έλεος Αυτού ελθοί εφ' ημάς τη Αυτού Θεία χάριτι και φιλανθρωπία πάντοτε, νύν και άει και εις τούς αιώνας των αιώνων». Γι' αυτό, αυτοί οι όποιοι πηγαίνουν στις ακολουθίες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έστω και με την προσδοκία να εκπληρωθούν κάποιες επιθυμίες τους, θα ήταν καλό να πηγαίνουν και την Κυριακή, ακόμη και με την προσδοκία που αναφέραμε, γιατί ή θεία λειτουργία είναι πιο γεμάτη με ευλογίες από κάθε άλλη ακολουθία.

Εγώ επιμένω στη συμμετοχή στη θεία λειτουργία! Εξάλλου, είναι το ελάχιστο πού μπορεί να κάνει ό άνθρωπος, όταν αναφερόμαστε στη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες. Θα έπρεπε βέβαια να συμμετέχουμε και σε άλλες ιερές ακολουθίες πού έχουν ένα ρόλο προετοιμασίας. Και επειδή ή θεία λειτουργία είναι ή κορυφή, το απόγειο των ιερών άκολουθιών, όσοι από τούς ιερωμένους θέλουν να λει¬τουργήσουν προετοιμάζονται με άλλες ιερές ακολουθίες. Ή θεία λειτουργία δεν είναι μία ακολουθία που τελείται άσχετα με άλλες ακολουθίες. Γι' αυτό και στα γαλλικά, για παράδειγμα, λειτουργία ονομάζονται και οι υπόλοιπες ακολουθίες.

Εμείς, όταν λέμε θεία λειτουργία, κατανοούμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Τις άλλες ακολουθίες τις θεωρούμε κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα οι άλλες ακολουθίες δεν είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι μέσα προορισμένα να μας παρουσιάσουν ενώπιον τού Θεού, μέσα για να εξωτερικεύσουμε με τα λόγια τους τον ψυχικό μας κόσμο, μέσα για να προσευχηθούμε και να διδαχτούμε, γιατί μέσα στα πλαίσια των ιερών ακολουθιών προσευχόμαστε και διδασκόμαστε. Διδασκόμαστε προσευχόμενοι και προσευχόμαστε διδασκόμενοι. Σ` αυτό το στόχο προσβλέπουν οι ευχές των ιερών ακολουθιών.

Όταν πηγαίνεις στην Εκκλησία και δεν υπάρχει ακολουθία, μπορείς να προσεύχεσαι με τις προσευχές σου και με τα λόγια σου, αλλά δεν είσαι δεσμευμένος, όπως συμβαίνει με τις σκέψεις πού εμπεριέχονται στις ιερές ακολουθίες. Για παράδειγμα, στη θεία λειτουργία λέγεται: «Άνω σχώμεν τας καρδίας» και εμείς απαντάμε: «Έχομεν προς τον Κύριον». Και λέμε τα λόγια «Έχομεν προς τον Κύριον», έστω και αναφέραμε δεν έχουμε τις καρδιές μας δοσμένες στον Κύριο, όπως απαιτεί ή τάξη και ή ακολουθία. Βέβαια, στην πραγματικότητα εμείς γι' αυτό το λόγο είμαστε στην ακολουθία, για να προσφέρουμε στον Κύριο τις καρδιές μας, να τις ανεβάσουμε ψηλά, να μην τις έχουμε καθηλωμένες στη γη.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΙΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: