Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Οι ιερές ακολουθίες και ή Θεία Λειτουργία μάς διδάσκουν και μάς οικοδομούν πνευματικά.


Η δομή και τα μέρη των ιερών ακολουθιών είναι συντεθειμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ό άνθρωπος να διδάσκεται από αυτές. Εγώ μόνο σπουδάζοντας Θεολογία ανακάλυψα τους θησαυρούς πού περιέχονται στις ιερές ακολουθίες. Αναφέρομαι στα λειτουργικά κείμενα, γιατί εμείς τελούμε τις ιερές ακολουθίες σύμφωνα με προκαθορισμένη τάξη, σύμφωνα με κάποια κείμενα τα όποια κατάρτισε και μας πρόσφερε ή Εκκλησία. Τα κείμενα αυτά περιέχουν διδασκαλίες πίστεως και ηθικής τις όποιες ακολουθεί ή αγία μας Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι οι ιερές ακολουθίες έχουν τη χάρη να μας δεσμεύουν για το Θεό, ενώπιον του Θεού και για τη δική μας ωφέλεια, για την πνευματική μας προκοπή.

Νομίζω πώς είναι αυτονόητο πλέον γιατί επιμένω να πηγαίνουν οι άνθρωποι στην εκκλησία, στις ιερές ακολουθίες, στη θεία λειτουργία. Άς λάβουμε ύπ' όψιν ότι οι ιερές ακολουθίες μας τοποθετούν ενώπιον τού Θεού, στρέφουν την προσοχή μας στον Θεό, καλούν το Θεό να παρέμβει στη ζωή μας, μας κάνουν εμάς διαθέσιμους για το Θεό, μας δίνουν την ευκαιρία να εξετάσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και να συνειδητοποιήσουμε το ενδιαφέρον ή την έλλειψη ενδιαφέροντος για ότι αναφέρεται στην πνευματική μας πρόοδο.

Ολόκληρη ή εκκλησία, ως οίκος προσκύνησης τού Θεού, είναι για μάς ό ουρανός πάνω στη γη. Υπάρχει ένας ουρανός υπεράνω αυτού τού κόσμου, αλλά υπάρχει και ένας ουρανός πάνω στη γη. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί ουρανοί πάνω στη γη, γιατί και ή ψυχή τού ανθρώπου μπορεί να γίνει ουρανός πάνω στη γη. Ή εκκλησία είναι ό ουρανός πάνω στη γη. Όποιος δεν πηγαίνει στην εκκλησία αποφεύγει τον ουρανό, αποφεύγει τη δυνατότητα να μπει στον ουρανό, πριν φτάσει στον ουρανό, και δεν έχει ελπίδα να φτάσει κανείς στον ουρανό, αναγνωρίσουμε δεν βαδίζει μέσα στον επίγειο ουρανό, την εκκλησία.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΙΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: