Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΛΟΓΧΗ

Η ανησυχία του Γέροντος για την πνευματική πορεία του κόσμου τον προέτρεπε εις προσευχή.
Άλλωστε και τον έργον του Μονάχου είναι, να εύχεται υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Φλεγόταν ή καρδιά του όμως, όταν προσευχόταν δια την Σιωνίτιδα εκκλησία. Από τον Γέροντα του παπά-Ιωακείμ Σπετσιέρη κληρονόμησε την ευαισθησία και την αγάπη για τους Αγίους Τόπους.
Με πολύ ενδιαφέρον ζητούσε να ενημερωθεί για την πορεία της Άγιοταφικής αδελφότητος και πολλές φορές είχε στην προσευχή του τους εκεί διακονούντες πατέρας και αδελφούς. Γνώριζε τις δυσκολίες και τα προβλήματά των και γι αυτό ή προσευχή του γινόταν ακόμη πιο θερμή.
Σε μια επιστολή πού έστειλε στην ανίψια του Ευφροσύνη στις 19- 1-'80 αναφέρεται σε μια αποκαλυπτική εμπειρία του. Την παραθέτουμε αυτούσια όπως ακριβώς ό ίδιος την κατέγραψε.
Διαφαίνεται σε αυτήν ή αγωνία και ή ανησυχία του για τους τόπους «ου έστησαν οι πόδες Κυρίου».

Νέα Σκήτη τη 19-1-80

Αγαπητή μοι ανεψιά Φρόσω, πατρικώς σοι εύχομαι καθώς και στους λοιπούς οικείους σας. Ό Άγιος Θεός της ειρήνης και της αγάπης να δίδη την ειρήνη του στον κόσμο και στην εκκλησία. Διάβασα ένα έντυπο πού έφερε ένας πνευματικός αδελφός και τον ευρήκεν μέσα εις ένα βιβλίο. Γράφει ακριβώς: Θα έλθει τον κακό από αιτία ενός μικρού κράτους. Θα κατέβη ή Ρωσία να διάλυ¬ση την Περσίαν, καθώς και τον μικρόν κράτος πού θα είναι ή αιτία πού θα κτυπήσει την Τουρκία και θα κατέβη εις τους Αγίους Τόπους δηλ. στην Παλαιστίνη.

Δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο, θα τρέμει ό τόπος από τα μέσα που θα μεταχειρισθεί! Όλοι τον φοβούνται αυτό τώρα πού ή Περσία έχει αυτές τις φασαρίες. Προ πολλού καιρού αυτά είχαν γραφή. Τα άλλα όπου στην Ρωσία εφάνη σημείο με γράμματα πού έλεγε: «ταχέως καταβέτω ή έρχομαι».γράφει και άλλα ακόμη αλλά δεν η¬μπορώ να τα γράψω. Λέγουν ότι ή Ρωσία έχει μανία εναντίον των Εβραίων να τούς εξόντωση, αλλά εκεί είναι και τα προσκυνήματα όπου είναι και δικοί μας. Από πολύ καιρό ειδον αυτό και εγώ.
Έβλεπον ότι μία τεραστία λόγχη ερχότανε από την Συρία στον ουρανό και ή μύτη έφθανε επάνω στην Ιερουσαλήμ, εις δε τον άκρον της Λόγχης ήτο ένα ρούχο κόκκινο βουτηγμένο στον αίμα! Τον ειπον σε έναν πνευματικόν και μού ειπεν ότι ή λόγχη είναι αίμα. Ό Θεός να κάνει έλεος!

Ό θειος σου Θεοφύλακτος Μοναχός.

Σ.σ. Νομίζω ότι τον άκρο της λόγχης με τον κόκκινο ρούχο βουτηγμένο στον αίμα δηλώνει όλες τις πρόσφατες αιματοχυσίες πού συνέβησαν και συμβαίνουν μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαιστινίων κοντά στα Ιεροσόλυμα.
Ό Θεός να μας προστατεύει από τα χειρότερα!


ΒΙΒΛΙΟΓ. Ο ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: