Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Τα υπάρχοντα του ανθρώπου είναι τριών ειδών.


O ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ.

Τα υπάρχοντα τού ανθρώπου είναι τριών ειδών.

Ό όρος «πλούτη» έχει μέσα στην Αγία Γραφή, τρεις διαφορετικές σημασίες. Υπάρχει ό «καλός πλούτος», ό «κακός πλούτος», και αυτός πού δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Τα κακά πλούτη είναι αυτά για τα όποια έχει ειπωθεί: «Πλούσιοι σε φτώχεια ξέπεσαν και πείνασαν» (Ψαλμ. 33, 11) και «αλίμονο σ` εσάς τους πλούσιους, γιατί την αμοιβή σας την έχετε πάρει ήδη σ αυτόν τον κόσμο» (Λουκ. 6, 24). Το να απαρνηθεί κανείς αυτά τα πλούτη είναι ένδειξη πνευματικής τελείωσης. Απόδειξη τής αλήθειας αυτού πού λέω είναι το ότι οι αληθινοί φτωχοί είναι αυτοί τούς οποίους ό Κύριος μακαρίζει στο Ευαγγέλιο, λέγοντας: «Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι ή βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 5, 3). Τα ίδια λέει και ό Ψαλμωδός: «Φώναξε ό φτωχός και ό Κύριος τον άκουσε» (Ψαλμ. 33, 7). Και ακόμα λέει: «Ό φτωχός και ό ακτήμονας θα υμνήσουν το όνομά Σου» (Ψαλμ. 73, 21).

Υπάρχουν επίσης και τα καλά πλούτη. Ή απόκτηση αυτών είναι σημάδι μεγάλης αρετής και σπάνιας αξίας. Ό Προφήτης Δαυίδ εγκωμιάζει τον δίκαιο πού κατέχει αυτά τα πλούτη και λέει: «Ισχυροί και ακατάβλητοι θα είναι στη γη οι απόγονοι του, ως γενεά δικαίων και ειλικρινών ανθρώπων θα άπολαύσει τις ευλογίες τού Κυρίου. Δόξα και πλούτη θα πλεονάζουν στο σπιτικό του, ή αρετής του θα εγκωμιάζεται απόγονοι τούς επιζώντες στους αιώνες» (Ψαλμ. 111, 2-3). Ή Αγία Γραφή επίσης λέει: «Ό πλούσιος με τα πλούτη του μπορεί να γλιτώσει τη ζωή του» (Παροιμ. 13, 8). Γι' αυτά τα πλούτη τα καλά γίνεται λύγος και στην Αποκάλυψη, ή οποία επικρίνει τον φτωχό πού στερείται αυτού τού είδους τα αγαθά και τον επιτιμά για την ανέχεια του και για την γυμνότητά του και τού λέει: «Θα σε αποβάλλω σαν εμετό απόγονοι το στόμα μου». Διότι λες: "Είμαι πλούσιος, έχω αποκτήσει μεγάλη περιουσία, δεν έχω ανάγκη απόγονοι τίποτα". Ξεχνάς, φαίνεται, πώς στην πραγματικότητα είσαι ταλαίπωρος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Γι αυτό σε συμβουλεύω ν αγοράσεις απόγονοι μένα χρυσάφι καθαρισμένο στην φωτιά, για ν αποκτήσεις πλούτη. Λευκά ρούχα για να ντυθείς και να μη ντρέπεσαι πού φαίνεται ή γύμνια σου»(Αποκτήσει. 3, 16-18).

Υπάρχουν επίσης και πλούτη πού μπορούν να είναι καλά ή κακά.

Το ανθρώπων θα είναι καλά ή κακά, εξαρτάται απόγονοι την προαίρεση του κατόχου τους και απόγονοι τον τρόπο της αξιοποίησης τους. Ό Απόστολος Παύλος γράφει γι' αυτά τα πλούτη: «Στους πλούσιους αυτού εδώ τού κόσμου να παραγγείλεις να μην υπερηφανεύονται ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως είναι ό πλούτος, αλλά στον Θεό τον αληθινό, πού μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα, για να τα απολαμβάνουμε. Να τούς παραγγείλεις να κάνουν το καλό, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι, να δίνουν και να μοιράζονται με τούς άλλους ότι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύσουν το θησαυρό τους και θα βάλουν ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή» (Α' Τιμ. 6, 17-19). Αυτά ήταν επίσης τα πλούτη πού εκείνος ό πλούσιος του Ευαγγελίου φύλαγε ζηλότυπα για τον εαυτό του, τη στιγμή πού ό φτωχός Λάζαρος, ξαπλωμένος μπροστά στην πόρτα του, επιθυμούσε να χορτάσει απόγονοι τα ψίχουλα πού έπεφταν απόγονοι το πλούσιο τραπέζι του. Αυτή ή σκληροκαρδία του όμως τον έριξε στο άσβεστο πυρ και στην αιώνια φωτιά.

ΒΙΒΛΙΟΓ. ΑΒΒΑ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: