Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ (1295-1383 Μ.Χ.)


Ένας από τούς πλουσιότερους και πιο γενναιόδωρους φιλανθρώπους του όψιμου βυζαντινού κόσμου ήταν ό Ιωάννης Καντακουζηνός (1295-1383 μ.Χ.) πού βασίλεψε μεταξύ τού 1347 και 1354. Ήταν ιδιοκτήτης τεραστίων, παραγωγικών εκτάσεων γης με πλούσιες σοδειές σε σιτάρι, κριθάρι κι άλλα προϊόντα. Ό βιογράφος του αναφέρει ότι είχε 4.000 αγελάδες, 1.000 βόδια, 1.500 χοίρους και 70.000 πρόβατα. Επί πλέον είχε στην κατοχή του 200 χρυσά και ασημένια μαγειρικά σκεύη και είδη νοικοκυριού μερικά από τα όποια δανείζονταν μέλη τής βασιλικής οικογενείας όταν υπήρχε ανάγκη. Φαίνεται πώς ό Καντακουζηνός συχνά έθετε τα πλούτη του στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Όταν ό αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ.' Παλαιολόγος (1328-1 341) δεν είχε την ευχέρεια να πληρώσει τούς μισθοφόρους στρατιώτες του, ό Καντακουζηνός τούς πλήρωνε με δικά του χρήματα. Ή οικονομική δυσπραγία του Ανδρόνικου συνεχίσθηκε μέχρι τον θάνατο του, ώστε ή οικογένεια του να μη μπορεί να του κάνη μία αξιοπρεπή κηδεία. Έτσι ό Καντακουζηνός ανέλαβε τα έξοδα τής κηδείας του αυτοκράτορας.

Στις συγκρούσεις πού ακολούθησαν μετά τον θάνατο του Ανδρόνικου, ό Καντακουζηνός έχασε μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Μερικά κατασχέθηκαν από τον αντίπαλο του Ιωάννη Ε.' Παλαιολόγο, ενώ ό GUY τής LUSIGNAN, εκμεταλλευόμενος την πολιτική αστάθεια και τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Καντακουζηνού και του Παλαιολόγου, οικειοποιήθηκε τα κτήματα του Καντακουζηνού στην περιοχή των Σερρών στην Μακεδονία. Δεν γνωρίζουμε πόση από την κατασχεθεί περιουσία του Καντακουζηνού επιστράφηκε όταν έγινε αυτοκράτορας το 1347. Παρά τις απώλειες όμως πού υπέστη μεταξύ το 1341 και 1347, ό Καντακουζηνός εξακολουθούσε να είναι αρκετά εύπορος όταν ανέβηκε στον θρόνο και άποδείχθηκε ακόμη πιο γενναιόδωρος ως αυτοκράτορας. Ενίσχυε όλα τα επίπεδα μορφώσεως μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ανακαίνισε ή και έχτισε εκτάσεων νέου πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως πτωχοκομεία, γηροκομεία, ξενώνες, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία και φυσικά εκκλησίες. Επί πλέον πλήρωνε τούς μισθούς της ανακτορικής του φρουράς με δικά του χρήματα. Αναστήλωσε πόλεις και χωριά πού είχαν καταστροφή από τούς εχθρούς ή τον εμφύλιο πόλεμο. Ό βιογράφος του τονίζει ιδιαίτερα την γενναιόδωρη χρήση του πλούτου και των δώρων πού ό Καντακουζηνός δεχόταν από τούς υπηκόους του και τούς ξένους αξιωματούχους.

ΒΙΒΛ. ΠΕΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: