Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ.


ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ.


Σχετικό με την αναζήτηση των ριζών είναι, όπως ό π. Σεραφείμ επισημαίνει, ή αναζήτηση τής σταθερότητας. «Ή σταθερότητα τής Ορθοδοξίας είναι ή αμετάβλητη αλήθεια πού έχει παραληφθεί και έχει μεταδοθεί από γενεά σε γενεά, από τον καιρό του Χριστού και των αποστόλων Του μέχρι τις ημέρες μας. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη τον ότι προσελκύει τις ψυχές πού είναι πεινασμένες προπάντων για την αλήθεια - την αλήθεια πού προέρχεται από τον Θεό και δίνει νόημα και ένα σημείο ελλιμενισμού, ένα αγκυροβόλιο, για όλους εκείνους πού κλυδωνίζονται στη θάλασσα αυτής τής ζωής.
Αλλά ενδεχομένως τον βαθύτερο και ελκυστικότερο πράγμα τής Ορθοδοξίας σήμερα είναι τον μήνυμά της για την αγάπη..

Τον πιο αποθαρρυντικό γεγονός για τον σημερινό κόσμο είναι ότι έχει γίνει τόσο ψυχρός και άκαρδος. Στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ό Κύριος μας λέει ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό των έσχατων χρόνων θα είναι ότι «ή αγάπη των πολλών θα παγώσει»(Ματθ. 24:12) και ό απόστολος της αγάπης, ό άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος, σημειώνει τα λόγια του Κυρίου μας πού λέει ότι τον ιδιαίτερο κύριο γνώρισμα των μαθητών Του είναι ή αγάπη πού έχουν ό ένας για τον άλλο (Ίωάν. 13:35). Οι ορθόδοξοι δάσκαλοι πού έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση τα πρόσφατα χρόνια είναι εκείνοι πού γεμίζουν με αγάπη, προσελκύοντας τούς ανθρώπους στον πλούτο της ορθόδοξης πίστης με τον παράδειγμά τους, την αύτοθυσιαζόμενη αγάπη: Ό άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, ό άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ό αρχιεπίσκοπος μας Ιωάννης Μαξίμοβιτς...

Γεμίζοντας από την ευαγγελική διδασκαλία και προσπαθώντας να ζήσουμε σύμφωνα με αυτήν, πρέπει να έχουμε αγάπη και έλεος για την άθλια ανθρωπότητα των ήμερων μας. Προφανώς ποτέ δεν υπήρχαν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από τούς ανθρώπους των ήμερων μας - έστω και με όλες τις εξωτερικές ευκολίες και ανέσεις πού ή κοινωνία μας ,μας παρέχει. Οι άνθρωποι υποφέρουν και πεθαίνουν από την έλλειψη Θεού - και μπορούμε να βοηθήσουμε προσφέροντάς τους τον Θεό. Ή αγάπη των πολλών έχει αληθινά ψυχρανθεί στις μέρες μας, αλλά ας μην παγώσουμε κι εμείς. Εφόσον μας στέλνει ό Χριστός την χάρη Του και θερμαίνει τις καρδιές μας, δεν χρειάζεται να είμαστε ψυχροί».

ΒΙΒΛ. Π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ. Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ. ΤΟΜΟΣ Γ

Δεν υπάρχουν σχόλια: