Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

«Σχολιασμός πάνω στην Αποκάλυψη».1:4 « Χάρις υμίν και η ειρήνη από Θεού, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος»

«Χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από τον Τρισυπόστατο Θεό. Ή φράση "ό ων" σηματοδοτεί τον Πατέρα, ό Όποιος είπε στον Μωϋσή: "Εγώ είμαι ό Ύπαρχων" η "Εγώ ειμί ό ων" -Έξοδος 3:14). Ή έκφραση "ό ην" σηματοδοτεί τον Λόγο ό Όποιος υπήρχε στην αρχή προς τον Θεό (Ίωάν. 1:2). Ή φράση "ό ερχόμενος" αναφέρεται στον Παράκλητο, ό Όποιος κατέρχεται πάντα επί των τέκνων της Εκκλησίας με τον άγιο Βάπτισμα και πρόκειται να κατέλθει εν πλήρη δόξη εις τον μέλλοντα αιώνα (Πράξ. κεφ. 2)» (Αγ. Ανδρέας Καισαρείας, «Σχολιασμός πάνω στην Αποκάλυψη», κεφ. 1).

1:4 «Και από των επτά πνευμάτων, ά ενώπιον του θρόνου αυτού».

Με τα «επτά πνεύματα» είναι απόλυτα φυσικό να καταλαβαίνουμε τούς επτά αρχαγγέλους οι όποιοι αναφέρονται στον Τωβίτ 12:15. Ό Αγ. Ανδρέας ό Καισαρείας, ωστόσο, θεωρεί ότι πρόκειται για τούς αγγέλους πού κυβερνούν τις επτά Εκκλησίες. Σύμφωνα με άλλους σχολιασμούς, ωστόσο, ή έκφραση αυτή αναφέρεται στον ίδιο τον Άγιο Πνεύμα, τον Όποιο εκδηλώνεται μέσα από επτά κύρια χαρίσματα: τον πνεύμα του θείου φόβου, τον πνεύμα της γνώσης, τον πνεύμα της δύναμης, τον πνεύμα του φωτός, τον πνεύμα της κατανόησης, τον πνεύμα της σοφίας, τον πνεύμα του Κυρίου ή τον πνεύμα της ευσέβειας και της έμπνευσης στον ύψιστο βαθμό τους (σύγκρινε Ήσ. 11:1-3).

ΒΙΒΛ. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΑΡΧ. ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΤΟΣΕΒ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: