Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

ΠΕΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟΝ.....


Είναι ό Χριστιανός εις την Έκκλησίαν του Χριστού πεφυτευμένος ωσάν ένα δένδρον αγλαόκαρπον, και εκλεκτόν... και τόσον ευγενέστερον πάντων, όπου δεν έχει τας ρίζας του κάτω εις την γήν, ώσάν τα άλλα γήινα δένδρα, αλλ` εις τον ουρανό, από τον οποίον και θρέφεται Πνευματικώς...

Δεν υπάρχουν σχόλια: