Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

Κλείσε μέσα στη ψυχή σου και τούτη την αλήθεια.

Κλείσε μέσα στη ψυχή σου και τούτη την αλήθεια.

Ο Θεός δεν έκτισεν άλλο καθαρώτερον, και τιμιώτερον κτίσμα απο την Παρθένον Μαρίαν.
Αύτη μόνη κεχαριτωμένη και ευλογημένη ανάμεσα είς τους εκλετούς του Θεού.
Και δια την μεγάλην της αγαθότητα ηξιώθη να γεννήσει άνευ σποράς τον Βασιλέα της Κτίσεως.
Η Παρθένος πάντοτε μεσιτεύει προς τον Χριστόν τον Υιόν της για σένα, για μένα, για εμάς....

Δεν υπάρχουν σχόλια: