Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝΟι θειότατοι Πατέρες θέσπισαν να επιτελούμε την παρούσα εορτή μετά την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος, για να δείξουν κατά κάποιον τρόπο ότι ή παρουσία του Παναγίου Πνεύματος ενήργησε, διά των αποστόλων, μεγάλα και θαυμάσια: Άγιασε και κόσμησε με σοφία τούς από του «ημετέρου φυράματος» συνανθρώπους μας, δηλαδή, και αναπλήρωσε με αυτούς το κενό πού δημιουργήθηκε από εκείνο το αγγελικό τάγμα πού από έπαρση εξέπεσε (με αρχηγό τον Εωσφόρο) από την αγγελική του θέση και παρέπεμψε αυτούς στον Θεό, διά του Ιησού Χριστού, άλλους με το μαρτύριο και τον θάνατο και άλλους με την ενάρετη πολιτεία και διαγωγή πού παρουσίασαν κατά τον επίγειο βίο τους και όλα τα υπερφυή και ύπερθαύμαστα έργα ενεργεί.

Πρέπει να ξέρουμε ότι κατά την παρούσα εορτή εορτάζουμε όσα αγαθοδότως το Πνεύμα το Άγιο άγιασε, ήτοι: τούς υψηλοτάτου ς και άγιαστικούς «νόας», τα εννέα δηλαδή τάγματα των Αγγέλων τούς Προφήτες και τούς ιερούς Αποστόλους τούς Μάρτυρες και τούς Ιεράρχες τούς Ιερομάρτυρες και τούς Οσιομάρτυρες τούς Όσιους, τούς Δικαίους και όλες τις χορείες των άγιων Γυναικών και όλους τούς ανώνυμους Αγίους, μαζί με τούς όποιους ας συγκαταριθμήσουν και όλοι οι Άγιοι πού θα αναδειχτούν στον μέλλον από τούς κόλπους της Εκκλησίας. Και πρώτα αποστόλων' όλους, και ανάμεσα σε όλους, και μαζί με όλους, εορτάζουμε την Αγία των Αγίων, την Υπεραγία και ανώτερη ασυγκρίτως και αυτά τα αγγελικά τάγματα, την Κυρία μας και Δέσποινά μας, Μαρία την Θεοτόκο, την αειπάρθενο.

Από το βιβλίο του Γ. Α. Παπαδημητρόπουλου, Με τούς Αγίους μας, Συναξάρια Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, έκδ. Αποστολικής Διακονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: