Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021

Καλὸν Παράδεισο, παπὰ Γιάννη!


Μετὰ μεγάλης θλίψεως δεχθήκαμε σήμερα τὴν εἴδηση τῆς ἐκδημίας τοῦ ἁγίου λεϋίτου τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως π. Ἰωάννη Κεραμιντζή! 
Τὶ μεγάλη ἀπώλεια γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας αὐτὸς ὁ εὐλογημένος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ! 
Τελοῦσε καθημερινὰ τὴ Θεία Λειτουργία, μνημονεύοντας μυριάδες ὀνόματα! Ἀνέπαυσε χιλιάδες ψυχὲς ἀπὸ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς. Πατερικότατος, Ὀρθοδοξότατος, χαμηλῶν τόνων, ἄξιος ἐργάτης τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου μας. 
Ἄνδρας ζῶσης, διηνεκοῦς, ἀόκνου καὶ ἀλίκμου προσευχῆς, ποὺ ἔφτανε εὐθὺς στὰ ὥτα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ πάντοτε εἰσηκούετο, καθὼς ὁ ταπεινὸς αὐτὸς ἱερέας ἐτύγχανε πλουσίως τῆς Χάριτος & Ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ. 
Ὑπηρέτησε στὸ προσκύνημα τῆς Παναγίας Σκιαδενῆς Ρόδου καὶ μὲ θαυματουργὴ ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κλήθηκε στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸν ταπεινὸ Ναό του, στὴν περιοχὴ Μακρυγιάννη, ἐντὸς τοῦ αὐλείου χῶρου τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν. 
Μερίμνησε γιὰ τὴ μετάφραση τοῦ βίου & τῶν διδαγμάτων τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ (διὰ Χριστὸν σαλοῦ) τῆς Γεωργίας, τὸν ὁποῖο καὶ ἔκανε γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα. 
Οἱ προσκυνητὲς τοῦ Ναοῦ ἐτύγχαναν τῆς Χάρης καὶ εὐλογίας προσωπικοῦ ἱεροῦ ἐνδύματος τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἔφερε ὡς θησαυρὸ ὁ ἅγιος αὐτὸς ἱερέας. 
Τίμιος καὶ εὐθύς, ἄοκνος & ἀλύγιστος πνευματικὸς ἐργάτης, γενναῖος μαχητὴς στοὺς ἀγῶνες τῆς πίστεως.  
Ἔτυχε τῆς καλῆς ὁμολογίας πάντων.
Μορφὴ ἀντίστοιχη πολιῶν Ἁγιορειτῶν ἀσκητῶν. 
Ἀκτήμων καὶ παντελεήμων. 
Ζοῦσε καὶ ἀνέπνεε μὲ καὶ γιὰ τοὺς Ἁγίους. 
Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του! 
Καλὸν Παράδεισο, παπὰ Γιάννη! 
Ὁ Κύριος νὰ σοῦ ἀνταποδώσει πλουσιοπάροχα ὅλους τοὺς κόπους καὶ τὶς θυσίες σου! 
Εἴθε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἀντικρύσουμε ξανὰ τὴν γαλήνια μορφή σου στὴν Οὐράνια Βασιλεία! 
Μεγάλη ἀπώλεια γιὰ ἐμᾶς ἡ ἐκδημία σου! 
Τὴν εὐχή σου! Συγχώρεσέ μας!
"Χριστὸς Ἀνέστη, χαρά μου!", ὅπως συνήθιζες νὰ λέγεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια: