Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.


Τα μουσικολογικά μελετήματα που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό, αναφέρονται σε θέματα εφηρμοσμένης μουσικολογίας, όπως η ουσία και η παιδαγωγική αποστολή της ψαλμωδίας, ο σκοπός της Εκκλησιαστικής μουσικής κατά τους Πατέρες,το ύφος και το ήθος των βυζαντινών μελωδιών, οι αναλύσεις των σημείων ποιότητας, ο χρόνος της μαθητείας, η εκκοσμίκευση της ψαλτικής και άλλα. Σκοπός του είναι να υποψιαστεί ο σύγχρονος Ιεροψάλτης το αμήχανον κάλλος της Ορθοδόξου παραδοσιακής ψαλτικής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: