Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

ΑΘΩΝΙΚΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ. ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ

ΑΘΩΝΙΚΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ

 

Χριστοφωτισμενα τέκνα Του Ουρανίου Πατρός καλημέρα.

 

Καλή Παρασκευή ως προ-Παρασκευή στην ετοιμασία της Θεοαγαπης.

 

Σήμερα είναι και του Αγίου Ζωσιμου.

Τον νίκησε η επιθυμία του να φύγει για λίγο από το Μοναστήρι του για να δει τους γονείς του.

Ερχόμενος όμως του είχε φυλάξει η Αγία Λουκία, της οποίας ήταν φύλακας του Ι. Λείψανου της, εάν γερό παιδαγωγικό  μπερντάκι ξύλο.

Όμως κατέφθασε η Παναγία και έτσι την ντράπηκε η Αγία με αποτέλεσμα να φάει λιγότερες ξυλιές.

 

 

 

*Μίαν φοράν επιθύμησε ο Όσιος, νέος ων, να υπάγη να ιδή τους γονείς του. Και δη ενικήθη από την επιθυμίαν και επήγε και τους είδε, οι δε γονείς του ευθύς έπεμψαν αυτόν οπίσω λέγοντες, εκεί, τέκνον, χρεωστείς να μένης, όπου αφιερώθης. Aφ’ ου όμως εγύρισεν εις το Μοναστήριον, εφάνη εις αυτόν την νύκτα εκείνην η Aγία Λουκία, η οποία ευγαίνουσα από την θήκην, εφοβέριζεν αυτόν και έμελλε να τον δείρη δυνατά. Τότε μία άλλη γυνή ενδοξοτάτη και ενδεδυμένη πορφύραν βασιλικήν, υπερασπίσθη αυτόν (ήτις  ήτον η Κυρία Θεοτόκος). Ταύτην δε εντραπείσα η Aγία, τον έδειρεν ολίγον. Eπαρήγγειλε δε εις αυτόν, ότι άλλην φοράν να μην εύγη έξω από το Μοναστήριον.*

 

Πόσο μας νοιάζεται η Θεοτόκος!Μεχρι και τους Αγίους διατάζει για το καλό και την χαρά μας!!!!


ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: