Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

ΤΌ ΑΝΑΜΕΝΟ ΚΕΡΊ.

"Το να έχεις ένα αναμμένο κερί στο σπίτι στην εικόνα του Σωτήρος και της Μητέρας του Θεού, είναι το πρώτο σημάδι ότι αγαπάς τον Θεό, είναι το φθηνότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις γι' Αυτόν, για να έχεις την πιο σύντομη προσευχή, έτσι Του το λες, τίποτα περισσότερο αν δεν ξέρεις:
 «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν!»... Αν το είπες αυτό, είσαι ήδη σε προσευχή, δόξασες την Υπεραγία Τριάδα.
  Ας προσευχηθούμε η Μητέρα του Θεού να στείλει την απροσδόκητη χαρά της σε εμάς, τους βυθισμένους στα πάθη και τις αμαρτίες, για να μαλακώσει τις καρδιές μας και να τις γεμίσει με ταπείνωση και αγάπη για τον πλησίον μας.
 Προσεύχεται στον Χριστό και πάντα μεσολαβεί για μας.  Να ξέρετε ότι κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο έλεος του Χριστού αν δεν καλέσει τη Μητέρα του Θεού στην προσευχή.
 «Ας μνημονεύσουμε την Υπεραγία, την Αγνότερη, την Παναγιώτατη, Μεγαλειοποιημένη Κυρία, Θεομήτορα και την Αειπαρθένο Μαρία, με όλους τους αγίους».

Πατήρ Καλλίστρατος Chifan.

Δεν υπάρχουν σχόλια: