Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Nuestros sacerdotes no tienen salario, son gente común pero tienen un gran llamado y vocación, aman a Cristo y la Ortodoxia... Alabado sea Dios... ORTODOXOS EN COLOMBIA


Οι ιερείς μας μισθό δεν έχουν, είναι απλοί άνθρωποι αλλά έχουν μία μεγάλη κλήση και κλίση, αγαπούν τον Χριστό και την Ορθοδοξία... Δόξα το Θεό... Η ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΊΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: