Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

H ΠΟΡΕΙΑ TOY ΛΟΓΙΣΜOY


H ΠΟΡΕΙΑ TOY ΛΟΓΙΣΜOY
Προσβολή,... [ Nά! Ἕνα ὡραῖο ρολόι! ]
συνδυασμός, ...[ Πόσο ὄμορφο χρῶμα καὶ κατασκευὴ ἔχει! ]
συγκατάθεση, ...[ Θὰ τὸ κλέψω, δὲ μὲ βλέπει κανείς! ]
αἰχμαλωσία, ...[ Δὲ μπορῶ χωρὶς αὐτό! ]
πράξη ...[ Τὸ ἔκλεψα! Ὡραῖα! ].
α) Στοὺς ἀγωνιζόμενους: Μὲ τὴ βοήθεια τῆς προσευχῆς συνήθως δὲν ὑπάρχει ὑποχώρηση, παρὰ τὸ πολὺ μέχρι τὴ -σ υ γ κ α τ ά θ ε σ η.
β) Στοὺς ἁγίους: Ἡ συνεχὴς καρδιακὴ προσευχὴ δὲν ἐπιτρέπει συνήθως ὑποχωρήσεις, παρὰ μόνον μέχρι τοὺς -σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς.
γ) Στὴν Παναγία μας: Ὁ ψυχοσωματικός της κόσμος συνεχῶς λουόμενος καὶ τρεφόμενος ἀπὸ τὸ ἐνυπόστατο ἄκτιστο φῶς τοῦ Υἱοῦ της, ἔκαιγε κάθε λογισμὸ μὲ τὸ ποὺ θὰ πρόσβαλε τὴν ὀθόνη τοῦ νοῦ της. Εἶχε μόνον - π ρ ο σ β ο λ έ ς, ἀπὸ ἔξω. 
Τίποτα ἐμπαθὲς δὲν ἀκουμποῦσε τὴν καρδιά της.
π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος. Πρωτοσύγγελος Ι.Μ. Φθιώτιδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: