Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

The main problem one..


The main problem one experineces from living in a "consumption society" is that it fools us into feeling that happiness lies in having things and acquiring stuff, all the while faiing to teach the happiness of not having things (i.e. fewer possessions).

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: