Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ ταινία «Μιὰ κρυφὴ ζωή» εἶναι ἕνα χριστιανικὸ ποίημα, ἕνας ἐκκλησιαστικὸς ὕμνος, ποὺ ἁπλὰ δὲν γράφτηκε μὲ λέξεις ἀλλὰ μὲ εἰκόνες.Ἡ ταινία «Μιὰ κρυφὴ ζωή» 
εἶναι ἕνα χριστιανικὸ ποίημα, 
ἕνας ἐκκλησιαστικὸς ὕμνος, 
ποὺ ἁπλὰ δὲν γράφτηκε μὲ λέξεις 
ἀλλὰ μὲ εἰκόνες. 

Τὸ κατόρθωμα τοῦ χαρισματικοῦ Τέρενς Μάλικ 
δὲν ὀφείλεται κυρίως στὸ σενάριο, 
ἀλλὰ στὸν τρόπο ποὺ κινηματογραφεῖ. 

Μιὰ ζωὴ βγαλμένη ἀπὸ τὰ συναξάρια 
κατάφερε ὁ Τέρενς Μάλικ 
νὰ τὴν χωρέσει στὸν κινηματογραφικὸ φακό, 
ἀποδεικνύοντας πὼς ἡ τέχνη αὐτὴ 
δύναται νὰ ἐκφράσει μὲ γνήσιο τρόπο 
τὴν ἐκκλησιαστική πνευματικότητα. 

Γιατὶ τελικὰ κάθε τέχνη 
στὶς ὑψηλότερες ἐκφράσεις της 
μπορεῖ νὰ θεολογεῖ.

Πρωτοπρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα
«Μιὰ κρυφὴ ζωή»
Τεῦχος 353, Δεκέμβριος 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια: