Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΗΛΙΩΝΑ Ερμηνεία στο, «Επτά ήμερες».


Αυτό που λέγεται στον Νόμο δεν είναι απλό, άλλ' έχει διπλή έννοια, πού είναι κρυμμένη στους πνευματικά ακαλλιέργητους, φανερή όμως σ` αυτούς πού έχουν εύστροφο πνεύμα.

«Ή ημέρα», λέγει, «ή εβδόμη θα είναι αγία για σας.

Την ημέρα αυτή δεν θα ασχολείσθε με κανένα υλικό έργο, εκτός από εκείνα που είναι απαραίτητα για τη ζωή σας» (ΕΞΟΔΟΥ 12,16)

Λα­τρεία σε αυτό το σημείο ονομάζει τη δουλεία.

Τίποτε, λέγει, να μην κάνετε το Σάββατο από όσα ταιριάζουν σε δούλους και κα­τά κάποιο τρόπο σας υποδουλώνουν μακριά από την ενασχό­ληση σας με τον Θεό και σας φορτώνουν βάρη αμαρτημάτων.

Γιατί είναι ημέρα αναπαύσεως και αργίας και δεν πρέπει να προσβάλετε την αξία της συνδεόμενοι με πονηρές πράξεις.

Ή φράση, «όσα ποιηθήσεται πάση ψυχή», σημαίνει ότι πρέπει όσα φέρνουν κέρδος στην ψυχή, αυτά νομοθέτησε να εργαζόμα­στε, δηλαδή την ευχή, την προσευχή, την ησυχία, τη νουθεσία, τα καλά έργα, τη σωφροσύνη, την εγκράτεια, την αλήθεια, την αγνότητα, και όσα βρίσκονται κάτω απ` αυτά, τα όποια, εισχωρώντας στο εσωτερικό του ανθρώπου, τον απελευθερώνουν από τους εξωτερικούς πειρασμούς και τις δυσκολίες, γιατί υπερνικάει το καλύτερο.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: