Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 10 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΚΟΜΗΤΑ ΕΡΜΙΝΟ- Σ' αυτό πού λέχθηκε για τη Θεοτόκο· «Και δεν είχε καμία σχέση μαζί της», και τα έξης. Ματθ. 1,25


Επειδή είπες, ότι οι Ιουδαίοι θεωρούν σκάνδαλο αυτό πού λέγεται στη θεία Γραφή, ότι «Δεν είχε καμιά σχέση μαζί της, μέχρι πού γέννησε τον Υιό της», με το επιχείρημα ότι μετά από αυτό ή Παρθένος ήρθε σε σαρκική σχέση με το μνηστήρα της, ας γνωρίζει ο βλάσφημος και αχάριστος λαός, ότι το «έως» πολλές φορές το βρίσκαμε στη θεία Γραφή με την έννοια του «συνεχώς».

«Εως ότου βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου» Ψαλμ. 109,1 και συνεχίζουν να είναι αιώνια. «Και δεν επέστρεψε το περιστέρι στον Νώε, έως ότου στέγνωσε ή γη» . Γεν. 8,12. και ούτε επέστρεψε ποτέ. «Εως ότου φθάσετε σε βαθιά γεράματα, εγώ υπάρχω, λέγει ο Θεός» Ησαΐα . 46,9· και συνεχίζει να υπάρχει αιώνια. Και υπάρχουν πολλά ακόμη παρόμοια χωρία διάσπαρτα στη θεία Γραφή.

Ό θειος όμως νους, θέλοντας, ω Ιουδαίοι, να διορθώσει την κακογνωμία σας, πού πιστεύετε και λέτε ότι ο Κύριος γεννήθηκε από πορνεία, φρόντισε με επιμέλεια να αποδείξει ότι το άξιο για προσκύνηση γέννημα είναι αμόλυντο, και ότι γεννήθηκε χωρίς καμία επιθυμία και σαρκική πράξη, γιατί ήταν γέννημα πού ταιριάζει στον Θεό και ακατανόητο από τον ανθρώπινο νου.
Γιατί το να μη έρθουν σε σαρκική μίξη μετά από αυτά, εκείνοι πού συκοφαντήθηκαν για πορνεία, το εμπόδισε και ή εμφάνιση του αγγέλου, πού είπε, ότι αυτός πού σαρκωνόταν μέσα στην Παρθένο είχε συλληφθεί από το άγιο Πνεύμα. Ματθ. 1,20.

Επίσης δεν το επέτρεπε ούτε το μεγαλείο των θαυμάτων του γεννήματος, ή παρθενία πού ακολούθησε τη γέννηση, οι ύμνοι των αγγέλων Λουκά 2,8 -19, ή προσφορά των δώρων από τους μάγους, το φως του αστεριού, ή φυγή στην Αίγυπτο Ματθ 2, 1-19, ή αιχμαλωσία των ειδώλων, και ή αρετή εκείνων των ιδίων, πού μαρτυρείτε από τη θεία Γραφή. Λουκά 2,21-35. Ματθ. 1,19.

Το φανερώνει ακόμη και ή τελευταία επιθυμία του Κυρίου, ο όποιος παρέδωσε τη Θεοτόκο στον παρθένο Ιωάννη, συνδέοντας την παρθενία και των δύο, όταν βρισκόταν πάνω στο σταυρό υπομένοντας τον θάνατο πού χάρισε τη ζωή. Ίω. 19,27.

Αν αυτά δεν πείθουν τον λαό, πού γογγύζει και αγαπά την πονηρία, αυτόν πού το να μάχεται τον Θεό έχει γίνει πλέον ιδιότητα της φύσης του, τότε σπείρεις πάνω σε πέτρες και γράφεις πάνω σε νερό, και γι` αυτό σταμάτα να κουράζεσαι μάταια.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: