Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 11 Απριλίου 2010

Orthodox Easter in WORLD


Orthodox Easter in Sarajevo.Orthodox Easter in russia

Singapore - Orthodox Christian Church Midnight Easter Service at the Orthodox Christian Church of Singapore, held by Fr. Daniel Toyne


Orthodox Church in Shanghai-This is the church of St. John Maximovich the Wonderworker of Shanghai and San Francisco. It is being remodeled as a museum.

The Orthodox Church in Mexico-Photos that I found of the Orthodox Church in Mexico. The music is chanted by the Choir of St. Georges Cathedral in Mexico.

Christ is Risen! SEOYLJapanese Orthodox Church

Δεν υπάρχουν σχόλια: