Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 14 Απριλίου 2010


The soul of a true human being is beautiful, full of in­ner purity; and this beauty is not only present within the soul, but is carried over to one's appearance. The divine sweetness of God's love is so pervasive that we can see it in a'person's face. Our soul's inner beauty will make us beau­tiful arid holy inside, and will even alter our appearance. We will be betrayed by the presence of God's grace in us, so that even if our clothing is poor and ugly, it will appear beautiful and holy to those who met us.

Elder Paisios the Athonite

Δεν υπάρχουν σχόλια: