Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 13 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΓΟΡΓΟΝΙΟ Πώς πρέπει να νοείται το λεχθέν, «Αυτός πού θα πει λόγο κατά του Υιού του ανθρώπου, θα συγχωρεθεί». ΜΑΤΘΑΙΟΣ 12,32.


Ζήτησες να μάθεις για ένα πολύ δύσκολο θέμα και πολυσυζητημένο, πού ερευνήθηκε βέβαια από πολλούς, αλλά έγινε κατανοητό μόνον από εκείνους πού είχαν θεία έμπνευση· «Όποιος πει λόγο κατά του Υιού του άνθρωπου, θα του συγχωρεθεί, ενώ οποίος μιλήσει κατά του αγίου Πνεύματος, δεν θα του συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν τον αιώνα, ούτε στον μέλλοντα».
Για ποιο λόγο, είπες, αφού ή ουσία της αγίας Τριάδος είναι μία, ή βλασφημία κατά του Υιού δεν τιμωρείται, αλλά μόνον αύτη πού στρέφεται κατά του αγίου Πνεύματος; Άκουσε λοιπόν.
Όποιος εκστομίσει βλάσφημο λόγο κατά του Υιού του ανθρώπου δεν τιμωρείται, είπε ο Κύριος, επειδή εκείνοι πού έχουν αρρωστημένα τα μάτια της διάνοιας είναι δύσκολο να δουν και να καταλάβουν την κατά τρόπο ανέκφραστο ένωση του Θεού με την ευτελή φαινομενικά ανθρώπινη σάρκα, αφού αγνοούν την κρυμμένη θεότητα.
Σ` εκείνους όμως πού ή διάνοια είναι καθαρή και φανερώθηκε ή σαρκωμένη θεότητα, ούτε απιστία εισχώρησε καθόλου σ` αυτούς, ούτε απειλούνται με την ανταπόδοση της κρίσεως.
Ή βλασφημία όμως κατά του αγίου Πνεύματος γι' αυτό είναι ασυγχώρητη, επειδή αυτά τα ίδια τα έργα πού φαίνονται ελέγχουν τους βλάσφημους ως αγνώμονες και αχάριστους.
Γιατί όταν θεραπεύονταν οι αρρώστιες και διώχνονταν τα δαιμόνια με τη δύναμη της θεότητας, οι γογγυστές Ιουδαίοι κατηγορούσαν ότι αυτά τα θεϊκά σημάδια γίνονταν με τη δύναμη του Βεελζεβούλ. Ματθ. 12,24.
Αύτη λοιπόν τη βλασφημία, πού στρέφεται τόσο φανερά κατά της θείας ουσίας, όρισε ο Κύριος να είναι ασυγχώρητη.


ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ

Για το ίδιο θέμα.

Ότι βέβαια ή βλασφημία κατά του αγίου Πνεύματος, είπες, είναι ασυγχώρητη, είναι φανερό από αυτά τα ίδια τα λόγια του Κυρίου που λέγει, «Όποιος μιλήσει εναντίον του αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί», και ότι, επομένως, ή βλασφημία κατά του αγίου Πνεύματος τιμωρείται, είναι σαφές. ότι όμως το άγιο Πνεύμα είναι ίδιας ουσίας με τη θεία ουσία, αυτό ζήτησες να γίνει φανερό με αποδείξεις από την αγία Γραφή.
Είναι δυνατόν σε σένα με την ευστροφία του πνεύματος σου και με λίγη προσπάθεια να βρεις τη λύση από τα λόγια που βρίσκονται στα χέρια του Κυρίου. Γιατί λέγει «Αν εγώ διώχνω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, οι απόγονοι σας με τίνος τη δύναμη τα διώχνουν;
Αν όμως τα διώχνω με το Πνεύμα του Θεού, άρα έφθασε σε σας ή βασιλεία του Θεού» ΜΑΤΘΑΙΟΣ 12,27-28. Στο άλλο παράλληλο χωρίο ο ευαγγελιστής λέγει σαφέστερα· «Αν εγώ διώχνω τα δαιμόνια με το δάκτυλο του Θεού» ΛΟΥΚΑ 11,20, ονομάζοντας «δάκτυλο του Θεού» το Πνεύμα το άγιο. Το δάκτυλο, κατά το ανθρώπινο παράδειγμα, είναι μέρος της ουσίας του σώματος. Με το όνομα του δακτύλου λοιπόν φανέρωσε την αχώριστη και συγγενή προς τη θεία ουσία υπόσταση του αγίου Πνεύματος.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: