Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 20 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΝΟ ΠΑΝΣΟΦΙΟ. Στο χωρίο «Όλα είναι γυμνά και ολοφάνερα μπροστά στα μάτια του». ΕΒΡ 4,13.


Ή φράση «γυμνά και ολοφάνερα», που χρησιμοποιεί ο σοφός Παύλος, είναι παρμένη από τα ζώα πού προσφέρονται για θυσία. Όπως ακριβώς δηλαδή εκείνα, όταν τους αφαιρεί­ται το δέρμα, απογυμνώνονται από την περιβολή τους και δεί­χνουν την κατάσταση όσων κρύβουν μέσα τους, και φανερώνο­νται για να εξεταστούν όλα τα κοκάλα και τα μέλη τους και να καθαρισθούν τελείως, επειδή απαιτείται καθαρότητα για τον σκοπό πού προσφέρονται, έτσι και τη μεγάλη ήμερα του Κυρί­ου ή αποκάλυψη των αγνώστων και κρυφών μας πράξεων, πού θα συμβεί, θα μοιάζει με την απογύμνωση και το γδάρσιμο των ζώων, κατά την οποία κανείς δεν θα μπορεί να ξεφύγει, άλλ' ό­λοι θα έρθουν στο φως.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: