Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 14


«Κατά το λαό καί οι άρχοντες»,

λέγεται ευστρόφως.

Γιατί όχι καί αντιστρόφως!*


* Οι άρχοντες, καθώς μιλούν «αφ' υψηλού», με το λόγο, τα έργα και την όλη τους συμπεριφορά διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το ήθος του λαού, ο όποιος αντίστροφα ε­κλέγει και τους ανάλογους άρχοντες «καθ' όμοίωσιν». (Πρβλ. το του Ισοκράτη: «Το ήθος των πολιτών γίνεται ό­μοιο με το ήθος των κυβερνητών»).Σκληρές οι Τράπεζες·

θυμίζουν ήθη παμπάλαια.

Δε βλέπουν πια τους ανθρώπους ως κεφαλές

άλλ' ως κεφάλαια*.

* Είναι κι αυτό της Νέας Εποχής κεφαλαιώδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

ΒΙΒΛ.ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: