Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΕΥΛΑΜΠΙΟ Στον λόγο του Ιωάννη προς τα πλήθη• «Ήδη το τσεκούρι βρίσκεται στη ρίζα ...». ΜΑΤΘ. 3,10.


Βλέποντας ο Ιωάννης την άκαρπη διάθεση των Ιουδαίων, τους παρομοίασε με άκαρπα δένδρα, λέγοντας ότι το τσεκούρι βρίσκεται ήδη στη ρίζα τους, δηλώνοντας μ' αυτό την απότομη και σύντομη διαίρεση του Ευαγγελίου, το όποιο δεν σκάβει, άλλα κόβει κάθε δένδρο που δεν παράγει καλό καρπό. Γιατί το βλάστημα των ριζών, ο νόμος δηλαδή, εγκαταλείπεται, και πάνω σ` αυτές μπολιάζεται ο καινούργιος λαός.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ

Τι σημαίνει ο λόγος, «Το φτυάρι βρίσκεται στο χέρι του»;

ΜΑΤΘ. 3,12

Έστειλες μήνυμα, και θέλεις να μάθεις ποια είναι ή ενέργεια του φτυαριού, που χρησιμοποιεί ο Κύριος, για να καθαρίσει το αλώνι του. Το νόημα του λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι το έξης. Αλώνι ονομάζει την Εκκλησία από όλα τα μέρη του κόσμου, μέσα στην οποία συγκεντρώνει τον θερισμό της ανθρωπό­τητας. Φτυάρι ονομάζει τη δίκαιη κρίση, πού ορίζει στον καθέ­να την κατάλληλη θέση. Εκείνους που είναι σαν τα άχυρα και αποχαυνωμένοι και παρασύρονται από κάθε φύσημα της αμαρ­τίας, τους παραδίδει στη φωτιά, ενώ εκείνους που με την καθα­ρότητα των έργων τους και τους καρπούς της μετάνοιας είχαν πλούσια σοδειά, ο δίκαιος κριτής λέγει ότι θα συγκεντρωθούν στην αποθήκη, την κατάλληλη για τους πιστούς και άξιους ερ­γάτες και γεωργούς του, την οποία ονομάζει και σωτήρια κατοι­κία. Γιατί εκεί βρίσκεται πράγματι ο τόπος διαμονής τους. Ή παρούσα ζωή είναι σαν ευτελής σκηνή, πού φέρει μαζί με το στήσιμο και τη διάλυση της.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: