Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 13 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΚΥΡΟ Στη ρήση· «Δεν βάζουν καινούργιο κρασί σε παλιά ασκιά». ΜΑΤΘΑΙΟΣ 9,17.3,


Εκείνους πού σάπισαν προσκολλημένοι στα παλιά και αθέτησαν την καινούργια χάρη, ο Κύριος τους ονόμασε «παλιά ασκιά» πού σχίζονται και χύνουν τον καινούργιο λόγο της βασιλείας. Ως τέτοιος ελέγχθηκε ο Καϊάφας. Γιατί αυτός, άκούοντας από τον Κύριο να λέγει, «είμαι Υιός του Θεού», ΜΑΤΘΑΙΟΣ 26, 64-65 εσχισε τα ρούχα του. Ό Πέτρος όμως πού δέχθηκε το νόμο του Πνεύματος της ζωής, όχι μόνο δεν τον αρνήθηκε διδασκόμενος τις ουράνιες αλήθειες, αλλά τον ομολόγησε και μόνο δεχόμενος την ερώτηση του ΜΑΤΘΑΙΟΣ 16,16 , δείχνοντας ότι ή γνώση της αλήθειας είναι έμφυτη.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: