Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 25 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΝΟ ΕΥΤΟΝΙΟ Γιατί ο Ιωάννης ονόμασε τους Ιουδαίους «γεννήματα οχιών». ΜΑΤΘ. 3,7

«Γεννήματα οχιών» ονόμασε ο Ιωάννης τους Ιουδαίους, γιατί είναι γεννήματα πονηρότερα από τους πονηρούς γονείς τους. Γιατί λένε ότι αυτό το ζώο κατατρώγει την κοιλιά της μη­τέρας του, καθώς γεννιέται. Επειδή λοιπόν εκείνοι εγκατέλει­ψαν τον Θεό πού τους γέννησε –ΔΕΥΤΕΡ-32,18- και νέκρωσαν κάθε χάρισμα πού τους δόθηκε καταργώντας το, εύλογα τους παρομοιάζει με εκείνα τα δηλητηριώδη ζώα, πού εξαφανίζουν, ή καλύτερα να πούμε, πού κατατρώγουν τις ευεργεσίες με την αχαριστία.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ


ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ

Γιατί μετά την ανάσταση ο Κύριος ρώτησε τον Πέτρο για την αγάπη του προς αυτόν τρεις φορές.

IΩΝ. 21,15

Ή τριπλή ερώτηση του Κυρίου προς τον Πέτρο αν τον αγαπάει δεν δημιουργεί υποψίες, ότι ο Δεσπότης δεν γνώριζε (ας μην παραλογίζονται κάποιοι τόσο πολύ), αλλά με την τριπλή συγκατάθεση ο καλός γιατρός εξάλειψε την τριπλή άρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: